LEDIG STILLING PÅ HØYSKOLEN KRISTIANIA

Rådgiver / seniorrådgiver doktorgradsutdanning

Søknadsfrist: 14.03.2021

Høyskolen Kristiania

Høyskolen Kristiania leverer forskning og utdanning innen ledelse, organisasjon, markedsføring, kommunikasjon, informatikk, helsevitenskap, innovasjon og kunstfag. Med over 14.500 studenter og et stort utdanningstilbud i Oslo, Bergen og på nett, er Høyskolen Kristiania Norges største uavhengige breddehøyskole. Høyskolen Kristianias oppdrag er å bidra til Norges sosiale og økonomiske utvikling gjennom en problemdrevet og anvendt kunnskapsutvikling og -formidling, i nært samarbeid med arbeidslivet. For å kunne utføre dette oppdraget på en mest mulig effektiv måte, har Høyskolen Kristiania som mål å bli Norges første uavhengige universitet.

Høyskolen Kristiania har de senere årene økt aktiviteten innen forsknings- og kunstnerisk utviklingsarbeid, inkludert doktorgradsutdanning i samarbeid med andre. Høyskolen videreutvikler nå støttefunksjonene tilknyttet doktorgradsutdanning og søker derfor etter en rådgiver/seniorrådgiver.

Aktuelle arbeidsoppgaver:

 • Administrative oppgaver i forbindelse med ansettelse og opptak av ph.d.-kandidater
 • Oppfølging av ph.d.- kandidater (studieveiledning, utenlandsopphold, årlige evalueringer og midtveisevalueringer, veiledning om regelverk og krav til doktorgradsarbeidet og avhandlingen)
 • Administrasjon i forbindelse med gjennomføring av aktuelle FoU/KU-seminarer, samt oppbygging av doktorgradsprogram og veiledningskurs
 • Rådgivning om forskningsveiledning og relasjonen mellom veileder og stipendiat
 • Saksbehandling og sekretariat for aktuelle utvalg
 • Administrativt bindeledd til andre avdelinger i forbindelse med doktorgradsutdanning og forskning
 • Koordinere arbeidet med studiekvalitet og rapportering knyttet til doktorgradsutdanning og deltakelse i aktuelle fora
 • Følge opp aktuelle høringer som omhandler doktorgradsutdanninger
 • Lederstøtte og andre løpende oppgaver knyttet til doktorgradsutdanning
 • Det kan eventuelt tillegges mer generell forskningsadministrativ støtte til stillingen

Den som tilsettes må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer.

Kvalifikasjoner

 • Utdanning fra universitet eller høgskole fortrinnsvis på hovedfags-/masternivå, gjerne doktorgrad
 • Erfaring fra forsknings- og/eller studieadministrasjon
 • Kjennskap til studieadministrative systemer, lover og regler for UH-sektoren
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Evne til å arbeide selvstendig og til å oppnå resultater
 • Gode ferdigheter innen ulike digitale arbeidsverktøy

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Motivert og initiativrik
 • Fleksibel og serviceinnstilt
 • Strukturert og systematisk
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Evne til å prioritere i perioder med stort arbeidspress

Det blir lagt vekt på personlig egnethet for stillingen.

Søkere må sende søknad og nødvendige opplysninger om utdanning og praksis elektronisk:

 • Søknadstekst
 • CV med fullstendige opplysninger om utdanning, praksis og annen faglig virksomhet
 • Vitnemål og attester med lenke til vitnemålsportal (vitnemalsportalen.no)

Vi tilbyr:

 • En spennende jobb ved en høyskole i stor utvikling
 • Et hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler sentralt i Oslo
 • Gode muligheter for faglig utvikling
 • Lønn etter avtale

Kun søknader som kommer via vår søknadsportal vil bli vurdert.

Kontaktpersoner:

Søk

Powered by Labrador CMS