LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI

Seniorrådgiver - ICE worx

Søknadsfrist: 25.02.2024

Ledig stilling som seniorrådgiver med prosjektansvar for utvikling og eksperimentering innen taktiske IKT-systemer

Vi søker deg som ønsker å jobbe med innovasjon, teknologiutvikling og industriutvikling i forsvarssektoren. 

ICE worx er FFIs senter for innovasjon i forsvarssektoren, og er en del av avdeling Innovasjon og Industriutvikling. Senteret gjennomfører innovasjonsaktiviteter, konseptutvikling og eksperimentering for økt forsvarsevne. Gjennom vår etablerte innovasjonsmetodikk, arenaer for testing og eksperimentering og prosjekter, gjennomfører vi innovasjonsaktiviteter med ny og tilgjengelig teknologi. Vi rådgir, tilrettelegger og løser problemer i samarbeid med operative brukere, forskere og industri.

Arbeidsoppgaver

Du vil ha en sentral rolle innen utvikling og støtte av innovasjonsarenaene der vi utfører eksperimentering og teknologiutvikling. Arenaene er en sentral komponent i ICE worx innovasjonsmetodikk og består av komplementære lokasjoner, der eksperimentering med ulik teknologi innen ulike domener blir gjennomført. Arenaene utvikles med en digital infrastruktur som er koblet mot Forsvarets systemer og som bidrar til relevant og effektiv utvikling og testing.

Primært arbeidssted er Kjeller. Eksperimenter og aktiviteter vil imidlertid også gjennomføres på våre innovasjonsarenaer i Rygge, på Rena og Setermoen, eller i tilknytning til Forsvarets øvelser.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

 • Støtte i gjennomføringen av konkrete utviklings- og innovasjonsprosesser i regi av ICE worx, spesielt innenfor taktiske IKT-systemer på våre innovasjonsarenaer
 • Koordinere og tilrettelegge for gjennomføring av eksperimentering, demonstrasjoner og annen bruk av IKT-infrastrukturen
 • Forvalte utstyr og materiell tilknyttet IKT-infrastrukturen
 • Være bindeledd mellom industri, brukermiljø og FFI i forbindelse med konkrete utviklingsprosjekter, testing og eksperimentering i laboratorier og ute i felt
 • Håndtere henvendelser fra brukermiljøer og industriaktører om nye operative behov og teknologiske muligheter, og bidra til at nye innovasjonsaktiviteter defineres,
 • finansieres og initieres
 • Gi råd i prosjektene om hvordan nye konsepter og løsninger kan bringes fra prototyper og demoer til operativ kapabilitet 

Kvalifikasjoner

Nødvendige kvalifikasjoner:

 • Fullført mastergrad. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning
 • Relevant erfaring innen en eller flere av områdene: innovasjon, teknologiutvikling, kommersialisering, industri, operativ erfaring fra Forsvaret
 • Meget god kjennskap til Forsvarets virksomhet og behov innen IKT.
 • Erfaring fra å jobbe med ledere og fagpersoner
 • Meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Ønskelige kvalifikasjoner

 • Bred teknologiforståelse og kjennskap til utviklingsløp i Forsvaret
 • Erfaring med prosjektarbeid og prosjektledelse.
 • Praktisk erfaring med Forsvarets IKT systemer. 

Som person er du nysgjerrig og motiveres av å finne nye løsninger på utfordringer som oppstår innen innovasjon og eksperimentering med teknologi. Du er initiativrik og tar ansvar for å få gjennomført et prosjekt på en strukturert måte med fokus på lover, regler og sikkerhet. I tillegg er du kontaktsøkende og samarbeider godt med andre aktører, eksempelvis brukere i Forsvaret, partnere innen industrien og personer i egen organisasjon. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/ NATO Secret. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Stillingen lønnes fra kr. 683 000 til 847 000 pr. år avhengig av relevant utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til forskningsleder Katrine Mygland Dybwad, tlf. 977 31 089/ katrine.dybwad@ffi.no eller fungerende sjef ICE worx Peder Oscar Andersen, tlf. 990 01 749/ peder.andersen@ffi.no

Send søknad via søknadslenken, vedlagt kopier av vitnemål, samt attester som er relevante for stillingen, innen 25. februar 2024.

Søk på stillingen

SPØRSMÅL OM STILLINGEN

 • Katrine Dybwad (Forskningsleder), +47 977 31 089
 • Peder Oscar Andersen (Fungerende sjef ICE worx), +47 990 01 749
Powered by Labrador CMS