LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Medarbeider - risikostyring

Søknadsfrist: 08.02.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du jobbe med risikostyring?

2021 er startskuddet for en spennende fremtid for FFI, og vi søker nå etter flere kolleger som har lyst til å være med på reisen.

Vi leter nå etter deg som har erfaring fra risikostyring, og som motiveres av tanken på å gå inn i en nyopprettet stilling i en ny avdeling. Ditt primære arbeids- og ansvarsområde vil være å bidra i identifiseringen av vesentlige risikoer i virksomheten, og utforme tiltak og planer for å håndtere disse.

Du har god forståelse for risikostyringens rolle innenfor virksomheters styring og kontroll, og vet hvordan risikovurderinger skal gjøres på en helhetlig måte på tvers av fagområder og organisasjon.

Eksempel på arbeidsoppgaver er:

  • Bistå ledelsen og ansatte med å gjennomføres risikovurderinger i FFIs avdelinger, prosesser og prosjekter iht. gjeldende retningslinjer.
  • Bistå ledelsen og ansatte i utforming av risikorelaterte tiltak, planer for gjennomføring av disse, samt ved behov bistå i å følge opp at tiltakene gjennomføres, og om de har ønsket effekt.
  • Bidra til å integrere risikostyringen i mål- og resultatstyringen.
  • Koordinere arbeidet med risikostyring på tvers av avdelinger, enheter og fagområder ved FFI.
  • Bidra til å bygge opp under en kultur for god risikostyring ved FFI, herunder gjennomføre opplæring av ledere og ansatte med ansvar for risikostyring.
  • bidra til at FFI til enhver tid følger relevante faglige standarder og metoder.

Du skal også bidra i utviklingen av interne regelverk og maler, samt bidra til års- og perioderapportering.

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning fra universitet/høgskole på masternivå. Lang relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdanning.

Du må ha erfaring med risikostyring samt god innsikt i risikostyringens rolle innenfor virksomhetens styring og kontroll. Erfaring med å lede relevante prosesser (risiko- og sårbarhetsanalyser o.l.) og innsikt i FFIs rolle, samspill med FD og forsvarssektoren for øvrig er en fordel, men ikke et krav.

Som person har du gode analytiske ferdigheter, evne til å tenke strategisk og til å se instituttet som helhet. Du trives i samarbeid med andre, har sterk integritet og er strukturert, selvstendig og proaktiv i arbeidet ditt.

Det er nødvendig med gode fremstillingsevner på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønnsinnplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

  • Leder internkontrollenheten Jo Daniel Liseth, tlf. 908 38 382, eller
  • Senior rekrutteringsrådgiver, Sverre Bragstad, tlf. 906 59 283

Send elektronisk søknad vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning samt attester fra arbeidserfaring, innen 8. februar 2021. Ref.nr. 2021/00102.

Referansenr: 2021/00102

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS