LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING (NINA)

Analytikere - økonomi

Søknadsfrist: 02.10.2022

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Er du utdannet innen økonomi og ønsker å jobbe med viktige problemstillinger for Norge?

Har du lyst på en spennende og samfunnsviktig jobb hvor du kan gå rett fra økonomistudiene til å jobbe med forsvars- og sikkerhetspolitikk?

Hos oss får du brukt utdannelsen din og utviklet deg i et fagmiljø på nær tretti økonomer i alderen 25 til 45 år. Vi vokser og søker nå etter analytikere som vil være med å løse komplekse problemstillinger innenfor et viktig område for samfunnet.

Vår jobb er å gi råd til forsvarssektorens øverste ledelse. Rådene vi gir er basert på analyser og forskning innenfor modernisering og effektivisering, personell og investeringsportefølje, og balansen mellom forsvarsstrukturen og tilgjengelige ressurser. Vi legger stor vekt på kompetanseutvikling og faglig fordypning.

Les mer her.

Om degDu er på siste året av studiet, ferdig utdannet eller har noe arbeidserfaring. Du er utdannet innen samfunnsøkonomi, økonomi og administrasjon, industriell økonomi, logistikk eller lignende. Vi skal ansette flere kolleger, og oppfordrer både deg med mastergrad eller doktorgrad, og deg som kanskje har lyst til å ta et doktorgradsstudium, til å søke.

Videre er du selvdreven, analytisk og har gode samarbeidsevner. Du blir motivert av å bryne deg på problemstillinger som krever at du tenker bredt og nytt. Du skal jobbe med anvendt forskning, og vi ser derfor etter personer som har et genuint ønske om faglig utvikling. Du har gode akademiske resultater og kommuniserer godt skriftlig og muntlig, på norsk og engelsk.

Arbeidsoppgaver

Analysene er i hovedsak kvantitative, men til tider også kvalitative. Arbeidsoppgavene vil avhenge av hvilke prosjekter du blir tilknyttet, men metodene er stort sett like.

  • Innhente, bearbeide og analysere data som grunnlag for utarbeidelse av råd og anbefalinger til sektorens ledelse.
  • Studere Forsvarets ressursbruk og identifisere de viktigste kostnadsdriverne og usikkerhets- og risikofaktorene.
  • Studere forsvarssektorens humankapital og det militære arbeidsmarkedet (arbeidsmarkeds- og adferdsøkonomi).
  • Gjennomføre studier av investeringsprosjekter og -porteføljen.
  • Gjennomføre studier av Forsvarets støttevirksomhet.

Vi er fast ansatt, men jobber prosjektbasert, og samarbeider tverrfaglig med blant annet realister, statsvitere og offiserer. Vi har utstrakt kontakt med våre oppdragsgivere i Forsvarsdepartementet, Forsvaret og etatene i sektoren, samt andre nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Vi kan tilby

  • Samfunnsnyttige arbeidsoppgaver.
  • Et ungt, ambisiøst, sosialt og spennende fagmiljø.
  • Mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag og få gjennomslag for egne idéer.
  • Gode muligheter for faglig fordypning og kompetanseutvikling gjennom videreutdanning, kurs og sertifiseringer.
  • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor.

Videre har vi sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke. Vi oppfordrer også nyutdannede til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres på nivå Hemmelig/ Nato Secret. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til Morten Øhrn, tlf. 994 53 605, eller Ane Presterud tlf. 901 90 961.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester fra relevant arbeidserfaring, innen 2. oktober. Ref.nr. er 2022/01655.

Referansenr: 2022/01655

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS