Ledig stilling ved Forsvarets forskningsinstitutt

Underdirektør - leder drift og fellestjenester

Søknadsfrist: 12.06.2020

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar.


Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du lede en nyopprettet enhet?

FFI har startet et større arbeid for å modernisere og profesjonalisere organisasjonen. Instituttet har høye ambisjoner for effektiv virksomhetsstyring og godt lederskap og en videreutvikling av våre rutiner, prosesser og fellestjenester. Et sentralt område i dette arbeidet er organisering og styring, med et spesielt fokus på videreutvikling av stab- og støttefunksjoner. FFI har noen av de beste forskerne og ingeniørene innen sine fagområder og en svært avansert og kompleks infrastruktur med høy risiko som må opereres på en trygg, sikker og forsvarlig måte. Vi søker nå leder for en nyopprettet enhet – Drift og fellestjenester - som skal gjøre det mulig for våre forskere og ingeniører å levere enda bedre resultater til våre oppdragsgivere.

Fellestjenestene omfatter i dag økonomi, HR, IT, kommunikasjon, arkiv, Eiendom, bygg og anlegg, og sikkerhet. Som leder blir du sentral i etablering, utvikling og modernisering av disse tjenestene, og du vil være med å legge viktige føringer for videreutviklingen av organisering, prosess og tjenesteinnhold i forbindelse med moderniseringsarbeidet.

Stillingen rapporterer p.t. til stabssjef og er tett knyttet til instituttledelsen. Den nye enheten vil fra starten av ha mellom 80- 100 medarbeidere.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Lede og utvikle fellestjenestene slik at FFI fortsatt kan drive forskning og utvikling (FoU) i verdensklasse på en trygg, sikker og forsvarlig måte
  • Lede og gjennomføre en modernisering av fellestjenestene slik at ny teknologi, organisasjon, kompetanse og operasjonsmåte spiller sammen på en effektiv måte
  • Utarbeide drifts- og investeringsbudsjetter
  • Legge til rette for videre effektivisering, digitalisering og skalering av tjenestene
  • Styrke brukerorienteringen og være en profesjonell støttefunksjon for FoU arbeidet
  • Vurdere felles løsninger i hele forsvarssektoren for utvalgte deler av virksomheten
  • Utvikle et faglig samarbeid med sammenlignbare virksomheter i privat og offentlig sektor

Nødvendige kvalifikasjoner er relevant utdanning fra universitet/høgskole på masternivå, men lang relevant erfaring kan i noen tilfeller kompenserer for manglende formelle kvalifikasjoner.

Vi ser etter deg med ledererfaring som har bakgrunn fra drift, effektivisering og utvikling av fremtidsrettede administrative tjenester. Du må ha god forståelse for teknologi og nye digitale løsninger, og erfaring fra endrings- og omstillingsarbeid, gjerne fra kompetanseorganisasjoner. Du er nysgjerrig og nytenkende, med respekt for de fagmiljøer som skal understøttes.

Fra en sentral posisjon i organisasjonen vil du arbeide i et unikt, tverrfaglig miljø, og du er robust og trygg på deg selv. Det vektlegges evne til strategisk tenkning, hvor du evner å se instituttet som helhet. Rett kandidat er motiverende og inspirerende som leder, med stor arbeidskapasitet og gjennomføringsevne, samt god skriftlig og muntlig framstillingsevne

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CVen eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, og kvinner oppfordres derfor særlig til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav.

Les hva som skal til for å bli sikkerhetsklarert på ffi.no.

Vi kan tilby interessante og varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø, og gode faglige utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes i ltr. 81 – 88 og beregnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til en av våre rekrutteringsrådgivere i Habberstad:

  • Bjørn Skogstad, tlf. 930 66 437 eller
  • Jan Egil Myhre, tlf. 908 92 522

Søknad merket ref.nr 2020/01552, vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning, samt attester som er relevante for stillingen, sendes elektronisk innen 12. juni 2020.

Referansenr: 2020/01552

Søk på stillingen


Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no