LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

HMS-leder

Søknadsfrist: 24.10.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi ser etter deg som brenner for HMS-faget!

Vår HMS-leder går over i annen stilling på FFI, og vi søker derfor hennes etterfølger.

Du vil rapportere til HR-sjef, og bli en del av enheten Strategisk HR.

Som HMS-leder har du en viktig rolle som ressursperson i FFIs forebyggende arbeid.

Til denne stillingen ser vi etter deg som brenner for utvikling av arbeidsmiljø, og som har bred erfaring med HMS som fagfelt. Du evner å formidle hvorfor forebygging av helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er viktig, både for organisasjonen som helhet og for gode leveranser.

Din jobb blir å utvikle og koordinere utforming av prosedyrer og rutiner og foreslå kontinuerlig forbedring. Du må kunne veilede om hvordan risiko i hele spekteret av mulige arbeidsbelastninger skal vurderes; fysiske-, kjemiske-, biologiske- og organisatorisk psykososiale forhold. Du skal følge opp interne rutiner for å avdekke og rette opp forhold som må, og kan, forbedres. Du vil bli administrativt ansvarlig for vårt avvikssystem, som er en integrert del i vårt styrings- og kvalitetssystem.

Avviksbehandlingen gjøres i hovedsak av ledere, og din oppgave blir å bistå i dette arbeidet. Dersom det mot formodning skjer en hendelse som må behandles særskilt, vil du lede eventuelle interne HMS-granskninger. Du må ha god kunnskap om hvilke krav som ligger i arbeidsmiljølovgivningen, for å støtte ledere med regelverkskunnskap. I tillegg må du være trygg på hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan vi skal arbeide systematisk, veldokumentert og målbevisst med HMS i virksomheten.

Vi ser etter deg som har et stort engasjement og drive for HMS som fagområde. Hos oss vil du få mulighet til å jobbe med utfordrende oppgaver sammen med dyktige kollegaer. FFI er en kompetansebedrift, og vi er opptatt av å videreutvikle våre medarbeidere.

Arbeidsoppgaver:

 • Implementere, drifte og kontinuerlig forbedre instituttets HMS-styringssystem og det systematiske HMS-arbeidet.
 • Opptre som pådriver, rådgiver og inspirator innen HMS ute i forskningsprosjektene.
 • Gi råd innen helse, miljø og sikkerhetsspørsmål for ansatte, ledelsen og vernetjenesten.
 • Lede FFIs HMS-utvalg og organisere, tilrettelegge og gjennomføre FFIs arbeidsmiljøutvalg (AMU) og vernetjeneste.
 • Bidra til kompetanseutvikling på FFI innen sikkerhetsstyring og risikohåndtering som er helhetlig og målrettet mot de utfordringer man står ovenfor.
 • Gode kunnskaper om relevant regelverk, som arbeidsmiljølov og om medbestemmelse.
 • Bidra til at HMS-arbeidet utføres i tråd med myndighetskrav og instituttets styrende dokumenter, gjennom å sikre at instituttet har verktøy for systematisk HMS-arbeid på alle nivåer og i alle avdelinger.
 • Delta i forsvarssektorens HMS-nettverk.

Kvalifikasjoner:

 • Du må ha utdanning på masternivå, fortrinnsvis med spesialisering innen HMS, relevante teknisk-, juridisk- eller helsefaglig bakgrunn. Utdanning på bachelornivå sammen med relevant erfaring kan kompensere for manglende mastergrad.
 • Du må ha bred erfaring og kunnskap om forebygging av arbeidsbelastninger som følge av organisatoriske-, psykososiale-, fysiske-, biologiske- og kjemisk helsefare.
 • Det er ønskelig med erfaring fra HMS-arbeid fra større virksomheter.
 • Ledelseserfaring innen personal-, fag- eller prosjektledelse.
 • Du har god fremstillingsevne muntlig og skriftlig på norsk, og må kunne gjøre deg forstått muntlig og skriftlig på engelsk.
 • Gode kunnskaper om relevant regelverk, som arbeidsmiljølov og om medbestemmelse.
 • Erfaring med å holde kurs og drive opplæring er også ønskelig.

Litt om deg:

 • Du kommuniserer og samarbeider godt, og du evner å analysere, søke informasjon og finne praktiske løsninger.
 • Du har høy integritet.
 • Du er nysgjerrig og løsningsorientert, og har gode pedagogiske evner.
 • Du har gode lederegenskaper, og evner å motivere og spille andre gode.
 • Du er selvstendig og strukturert med klare definerte mål.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby interessante og varierte oppgaver i et godt arbeidsmiljø, og gode faglige utviklingsmuligheter. Vi har fleksibel arbeidstid og sommertid, bedriftsidrettslag, bedriftsavtale med treningssenter, og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som har låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ. Stillingen lønnes ut fra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til:

 • Sjef for Strategisk HR Hilde Dam-Nielsen, tlf. 917 16 670, eller
 • Rådgiver i Cruit Hanne Paulsen Ødegård, tlf. 959 61 599

Henvendelser til rådgiver kan behandles med konfidensialitet.Send elektronisk søknad, vedlagt kopier av vitnemål, og attester som er relevante for stillingen, innen 24. oktober 2021. Ref.nr. er 2021/01862.

Referansenr: 2021/01862

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS