LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTTS

Sjef for strategisk sikkerhet og beredskap

Søknadsfrist: 15.02.2021

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har omkring 700 ansatte, hvor over 500 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vi søker sjef for strategisk sikkerhet og beredskap

2021 er startskuddet for en spennende fremtid for FFI, og vi søker nå etter flere kolleger som har lyst til å være med på reisen.

Vi leter nå etter ny sjef for strategisk sikkerhet og beredskap, som vil få ansvaret for å lede FFIs enhet Strategisk sikkerhet og beredskap og instituttets forebyggende sikkerhetsarbeid på tvers av instituttet. Du skal sørge for at FFI utvikler og forvalter et internt sikkerhetsregime basert på helhetlig forsvarlig sikkerhet i tråd med moderne sikkerhetsprinsipper og pågående utvikling av lov-, regelverk og bestemmelser.

Nødvendige kvalifikasjoner er:

  • Relevant utdanning fra universitet/høgskole på masternivå.
  • Relevant ledererfaring.
  • Svært god kunnskap innen moderne sikkerhet og sikkerhetsforvaltning.
  • God innsikt i sikkerhetsforvaltning i komplekse virksomheter og i utviklingen av samfunnssikkerhetsområdet.
  • Være kvalifisert for tidvis deltakelse i FFIs FoU-programmer innen sikkerhet.
  • God kunnskap om informasjonssikkerhet, cyber mv.

Relevante sertifiseringer og kunnskap om sivil og militær beredskap, herunder totalforsvar, er en fordel, men ikke et krav.

Som person er du nysgjerrig og nytenkende, har god teknisk innsikt og forståelse og evner å tenke strategisk. Du har gode analytiske evner og er god på kommunikasjon og samarbeid. Du har integritet og gjennomslagskraft, og evner å oppnå gode resultater gjennom å motivere og lede andre. Du er også tillitsskapende og har interesse for utviklingsarbeid.

Det er nødvendig med gode fremstillingsevner på norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønnsinnplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte:

  • Leder strategisk HR, Hilde Dam-Nielsen, tlf. 917 16 670, eller
  • Senior rekrutteringsrådgiver, Sverre Bragstad, tlf. 906 59 283

Send elektronisk søknad vedlagt kopier av vitnemål fra videregående og høyere utdanning samt attester fra arbeidserfaring, innen 15. februar 2021. Ref.nr. 2021/00097.

Referansenr: 2021/00097

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS