LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Seniorkonsulent HR

Søknadsfrist: 18.05.2022

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har over 770 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Har du hull i CV-en eller nedsatt funksjonsevne?

HR-avdelingen på FFI består av ti faglig engasjerte og dyktige medarbeidere. Arbeidsmengden vår er stor, og vi har nå behov for å styrke teamet med en ressurs som skal bidra inn i operativ HR.

Stillingen lyses ut gjennom traineeprogrammet i staten, og den er dermed forbeholdt deg med høyere utdanning og nedsatt funksjonsevne og/eller hull i CV-en. Stillingen lyses ut som et midlertidig engasjement med varighet i ett år, med mulighet for forlengelse.

Som del av traineeprogrammet vil den som ansettes automatisk delta i et obligatorisk medarbeiderutviklingsprogram. Du vil få en mentor som følger deg opp, men stillingen i seg selv innebærer mye selvstendig arbeid. Stillingen vil gi deg mulighet til å jobbe med personaladministrasjon og HR-relaterte oppgaver i en organisasjon som står foran en spennende utvikling.

Stillingsprosenten er i utgangspunktet 100%, men kan justeres ved eventuelt tilretteleggingsbehov.

Arbeidsoppgaver:

  • Utføre oppgaver knyttet til personaladministrasjon fra A til Å
  • Veilede ledere i personaloppfølging
  • Bistå med driftsoppgaver knyttet til rekruttering
  • Administrativt arbeid i prosessen fra mottak av nye medarbeidere til avslutning av arbeidsforhold
  • Bistå i administrativt utviklings- og endringsarbeid, f.eks. knyttet til prosesser, rutiner og maler
  • Annet forfallende arbeid innen HR

Som person er du strukturert og løsningsorientert i arbeidet ditt. Du er pålitelig og ansvarsbevisst, og evner å ta eierskap til oppgaver og leveranser. Du har integritet og gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Du er faglig engasjert og har et ønske om å bidra til utvikling og effektivisering innenfor eget fagområde.

Du må ha relevant utdanning på minimum bachelornivå. Lang og relevant arbeidserfaring kan kompensere for utdanningskravet.

Du har god digital brukerkompetanse, erfaring i bruk av lønns- og personalsystemer, og kunnskap om lov- og avtaleverk. Videre må du ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne, på norsk og engelsk.

Det vil være en fordel med et par års relevant erfaring fra operativt HR-arbeid, samt erfaring fra offentlig sektor.

Vi kan tilby utfordrende og allsidige oppgaver i et tverrfaglig miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn.

For å bli vurdert til stillingen må du bekrefte at du er i målgruppen ved å krysse av for nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Merk: de som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnsinnplasseringen på FFI følger Statens lønnsregulativ, og beregnes ut ifra relevans og nivå på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å kontakte HR-leder Inger Kristine Tovslid, tlf. 928 84 102, eller Hilde Opdal, tlf. 406 59 759.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra relevant arbeidserfaring, innen 5. mai. Ref.nr. er 2022/00927.

Referansenr: 2022/00927

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS