LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis i by- og regionplanlegging

Søknadsfrist: 26.03.2023

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBUs fokus er en felles innsats for en bærekraftig framtid. Vårt universitet skal bidra til å sikre framtidens livsgrunnlag, gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for landskap and samfunn

Fakultet for landskap og samfunn består av noen av Norges ledende fagmiljøer innen by- og regionplanlegging, landskapsarkitektur, landskapsingeniør, eiendomsfag, eiendomsutvikling, folkehelsevitenskap og internasjonale miljø- og utviklingsstudier. Fakultetet har 1300 studenter og 180 ansatte, fordelt på fem institutter og en fakultetsadministrasjon, og tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger som er etterspurte og framtidsrettede. Fakultet er tverrfaglig og arbeider med bærekraftig samfunnsutvikling nasjonalt og internasjonalt.

Ønsker du å jobbe i ett av Norges sterkeste og mest framoverlente fagmiljøer?

Om stillingen

Institutt for by- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn utlyser en fast 100 % stilling som førsteamanuensis i by- og regionplanlegging. Den som ansettes skal dekke fagområdet bredt, fortrinnsvis med en spisskompetanse på by- og stedsutvikling. Et av instituttets mål er å kunne bidra aktivt til NMBUs strategiske arbeid for en mer bærekraftig samfunnsutvikling.

Vi søker derfor en kollega med en sterk interesse for utdanning, forskning og fagformidling innenfor det tverrfaglige feltet by- og regionplanlegging.

Den som får stillingen skal gjennom undervisning og forskning, bidra til kunnskapsbasert utdanning for vårt femårige masterprogram i by- og regionplanlegging, spesielt innenfor byutvikling, byform og byrom. Stillingen skal styrke vår tverrfaglige studioundervisning og bidra til å utvikle innovative undervisnings- og læringsaktiviteter. Dette inkluderer både samarbeid med praksisfeltet og en forskningsbasert undervisning.

Stillingen gir gode muligheter for egne forsknings- og utviklingsprosjekter, å utvikle samarbeid med kolleger på hele NMBU og å delta i nasjonale og internasjonale nettverk.

Arbeidsoppgaver

 • Ta faglig ansvar gjennom utdanning, forskning og formidling
 • Ha ansvar for egne emner i masterprogrammet, delta i andres emner og veilede masterstudenter
 • Utvikle, lede og delta i forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Formidle forsknings- og utdanningsaktiviteter
 • Bidra til økt samarbeid i akademia, og mellom akademia og private og offentlige aktører
 • Delta i etter- og videreutdanning

Kompetanse

Søkere må oppfylle følgende kvalifikasjonskrav

 • Mastergrad i by- og regionplanlegging, arkitektur/ landskapsarkitektur eller lignende
 • Doktorgrad innen planfag, humaniora eller samfunnsfag med tema som er relevant for stillingens fagområde
 • Erfaring med praksisfeltet innen by- og regionplanlegging
 • Erfaring med forsknings- og utviklingsprosjekter og vitenskapelig publisering
 • Erfaring med undervisning, formidling og veiledning. Søker må kunne undervise på norsk, eventuelt et annet skandinavisk språk og ha gode engelske språkkunnskaper

I tillegg vektlegges følgende kvalifikasjonskrav:

 • Erfaring med romlig by- og regionplanlegging, herunder metoder, verktøy og programmer
 • Erfaring med prosjektsamarbeid og ledelse av prosjekter
 • Erfaring med og interesse for variert formidlingsaktivitet
 • Deltakelse i nasjonale og internasjonale fagnettverk
 • God kjennskap til norsk planlovgiving og forvaltning

Personlig egnethet- følgende vektlegges:

 • Faglig entusiasme og motivasjon for dele kunnskap med andre
 • God evne til å utvikle, lede og gjennomføre planlagte aktiviteter
 • Samarbeide godt med studenter og kolleger
 • Gode kommunikasjonsevner og evne til å skape tillit
 • Motivasjon for å bidra i fagmiljøet gjennom tilstedeværelse i vårt felles arbeidsmiljø
 • Motivasjon for å delta i samfunnsdebatten

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen er innplassert som førsteamanuensis (kode 1011) med lønnsspenn kr 604 400 - 765 600 (ltr 65 - 77) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

generell informasjon til søkere

Slik søker du

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 26.03.2023.

Alle søkere skal dokumentere sin utdanningsfaglige kompetanse i en pedagogisk mappe. Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 23/01091. til NMBU, Fakultet for Landskap og samfunn, postboks 5003, NO-1432 Ås, innen 26.03.2023.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS