LEDIG STILLING VED NMBU

Førsteamanuensis / universitetslektor innen foretaksøkonomi - 2 stillinger

Søknadsfrist: 08.03.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Handelshøyskolen

Handelshøyskolen (HH) er ett av syv fakulteter ved NMBU. Vår virksomhetsidé er å bygge kunnskap på tvers av fagfeltene samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og administrasjon, og å utvikle ledere og fagfolk som kombinerer et økonomisk tankesett med kunnskap på tvers av disipliner, og som er kapable til å håndtere problemer i praksis med bærekraft som et veiledende prinsipp.


Handelshøyskolen utdanner siviløkonomer og samfunnsøkonomer, samt masterkandidater i entreprenørskap og innovasjon. I disse studieprogrammene er det til sammen ca. 670 studenter. Handelshøyskolen har ca. 55 ansatte og mer enn 40 ph.d.-studenter som er en viktig del av forskingsmiljøet. For mer informasjon, www.nmbu.no/hh

Bli med i vårt sterke team av økonomer på Norges miljø- og biovitenskapelige universitet! Vi søker deg som vil være med på å videreutvikle vårt nye tverrfaglige studieprogram i bioøkonomi - biobasert verdiskapning og forretningsutvikling.

Om stillingen

Ved Handelshøyskolen NMBU er det ledig to faste stillinger som førsteamanuensis eller universitetslektor innen foretaksøkonomi. De som ansettes vil inngå i et team som har særlig ansvar for vårt studieprogram “Bioøkonomi – biobasert verdiskapning og forretningsutvikling”. Teamet bidrar også med undervisning på tvers av våre studieprogrammer i økonomi og administrasjon, samfunnsøkonomi og entreprenørskap og innovasjon. Du vil bli en del av et forskningstungt miljø med mange interessante prosjekter og problemstillinger, både innenfor samfunnsøkonomi, bedriftsøkonomi og entreprenørskap og innovasjon.

Handelshøyskolen NMBU er fremst i Norge i integrering av globale utfordringer og bærekraft både i forskning og undervisning. Vi søker kolleger som har interesse for vekst og forretningsmuligheter innenfor biobaserte næringer, og som ønsker å jobbe med tverrfaglige problemstillinger i undervisning og forskning.

Vårt studieprogram i bioøkonomi legger vekt på tett samarbeid med næringslivet og forskningsmiljøer som utvikler nye muligheter innenfor biobaserte næringer, og undervisningen vil være praksisnær.

Du vil jobbe på et universitet som har studier og forskning innen blant annet bioteknologi, realfag og teknologi, naturforvaltning, landskapsplanlegging, ernæring, landbruk, og veterinærfag. Handelshøyskolen NMBU har et stort doktorgradsprogram i økonomi med over 40 ph.d.-studenter.

Arbeidsoppgaver

Hovedoppgavene i stillingen som førsteamanuensis er undervisning, forskning, og veiledning innenfor det foretaksøkonomiske området i bred forstand.

Hovedoppgavene i stillingen som universitetslektor er undervisning og veiledning innenfor foretaksøkonomi, pedagogisk utvikling, samt ansvar for næringslivkontakt og internships for studentene.

Dette inkluderer for begge stillingene:

 • Undervisning i emnene på studieprogrammene vi tilbyr, med særlig ansvar for masterprogrammet i bioøkonomi
 • Bidra til å utvikle nye emner i tråd med utviklingen innenfor faget
 • Veiledning av studenter (som førsteamanuensis vil du også veilede ph.d. studenter)
 • Ivareta administrative og andre fellesoppgaver ved fakultetet, i samarbeid med både kolleger og studenter

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

For ansettelse i stilling som førsteamanuensis kreves:

 • Doktorgrad innenfor aktuelt fagområde
 • Undervisningserfaring
 • Ferdigheter i skandinavisk språk og engelsk

For ansettelse i stilling som universitetslektor kreves:

 • Høyere grads eksamen ved universitet, høyskole eller tilsvarende
 • Utdanningsfaglig kompetanse
 • Betydelig erfaring fra praksis og et godt nettverk til relevante aktører i offentlig forvaltning, forskning, utdanning og næringsliv.
 • Flytende muntlig og skriftlig i skandinavisk språk og engelsk

Krav til utdanningsfaglig kompetanse:

 • Dokumentert utdanningsfaglig kompetanse i form av
  • «pedagogisk mappe» med beskrivelse av;
  • Pedagogisk utdanning, gjennomført eget program på min. 200 timer og pedagogisk erfaring
  • Undervisnings-, pedagogisk- og veiledningserfaring
  • Grunnleggende undervisningsferdigheter innen planlegging, gjennomføring, evaluering og utvikling av undervisning og veiledning

Søkere til førsteamanuensisstillingen som ikke oppfyller kravene til utdanningsfaglig kompetanse, forplikter seg til å opparbeide denne innen 2 år etter ansettelse. På samme måte vil søkere til stilling som førsteamanuensis, dersom de ikke oppfyller kravene til skandinavisk språk, forventes å opparbeide seg muntlig og skriftlig forståelse av norsk innen to år etter ansettelse.

Følgende kvalifikasjoner er ønskelige:

For førsteamanuensis:

 • Betydelig forskningserfaring innenfor ett eller flere foretaksøkonomiske temaer
 • Publikasjoner i anerkjente tidsskrifter innen foretaksøkonomi

For begge stillingene:

 • Interesse for spørsmål knyttet til bærekraft i forretningsvirksomheter og offentlig sektor
 • Etablert nettverk mot aktører i næringsliv og/eller offentlig forvaltning

Personlig egnethet vil tillegges vekt.

Handelshøyskolen NMBU ønsker flere kvinner i faste vitenskapelige stillinger. Kvinner oppfordres derfor til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillinger som førsteamanuensis innplasseres i stillingskode 1011 Førsteamanuensis, lønnstrinn 70-77, (NOK 640.200-744.600). Høyere lønnstrinn kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere. Universitetslektorer innplasseres i stillingskode 1009 Universitetslektor, lønnstrinn 60-75 (Kr. 532.300 – 704 900), avhengig av kvalifikasjoner.

Ansatte ved Handelshøyskolen kan søke om å bli vurdert for opprykk til henholdsvis professor eller førstelektor.

Nærmere opplysninger ved:

I henhold til personopplysningsloven vil vi herved underrette deg om at rapporten fra ekspertutvalget vil bli sendt til alle søkere.

generell informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 8. Mars 2021

Søker vedlegger inntil 10 arbeider som etter søkerens vurdering er sentrale i produksjonen. Dersom det i fellesarbeid er vanskelig å identifisere søkerens innsats, må det legges ved en kort redegjørelse om søkerens del av arbeidet.

Søker skal også vedlegge dokumentasjon av sin utdanningsfaglige kompetanse, kalt en pedagogisk mappe.

Se NMBUs veileder for søkere og medlemmer i sakkyndig komite for dokumentasjon og vurdering av utdanningsfaglig kompetanse for stilling som førsteamanuensis.

Dokumenter som ikke kan sendes elektronisk sendes i tre eksemplarer med ordinær post merket still.nr. 21/00246 til NMBU, Handelshøyskolen postboks 5003, NO-1432 Ås, innen søknadsfristen.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS