LEDIG STILLING VED NORDLANDSFORSKNING

Forsker - havet og lokalsamfunnene langs kysten

Søknadsfrist: 31.01.2023

ER DU EN FORSKER MED ET BANKENDE HJERTE FOR HAVET?

Nordlandsforskning er i vekst, og vi søker nå etter flere dyktige forskere i faste stillinger. Denne gangen er vi på jakt etter en forsker med et bankende hjerte for havet, og for lokalsamfunnene langs kysten.

Vi har i det siste fått inn en rekke store prosjekter der vi har behov for å styrke staben på tematikk som havforvaltning, blågrønn økonomi, endringsprosesser i kystsamfunn i lys av klima- og naturmangfolds-utfordringene, og utviklingen av institusjonelle rammeverk.

Forskningen i disse prosjektene har et særlig fokus på tema som

 • Naturbaserte løsninger på klimautfordringene
 • Sosial innovasjon
 • Samproduksjon av kunnskap (eksempelvis gjennom ‘Living Lab’ – metodikk)

Den rette kandidaten vil kunne inkluderes i våre forskerteam i store EU-prosjekter som EmpowerUS og Prep4Blue, men det vil også forventes at man deltar både i andre prosjekter og i initieringsaktiviteter ved instituttet.

Din erfaring fra anvendt forskning, tverrfaglig samarbeid, prosjektarbeid og feltarbeid vektlegges. Du må være initiativrik og kreativ med evne til både å lede og å delta i initieringsprosesser og prosjektarbeid. Du ønsker å delta i og videreutvikle samfunnsvitenskapelig praksis og teoriutvikling, og du har gjerne kjennskap til både kvantitativ- og kvalitativ forskningsmetodikk. Vi arbeider tverrfaglig, og du må ha en god grunnmur i ditt spesialfelt samtidig som du synes det er spennende å jobbe i et bredt tematisk og geografisk nedslagsområde. Sentrale satsningsområder for forskningen vår er bærekraft, innovasjon og omstilling.

Du må ha gode samarbeidsevner, men også en selvstendig ‘drivkraft’; et ønske om å utgjøre en forskjell og å påvirke i de store omstillingers tid. Har du bakgrunn i fagdisipliner som for eksempel samfunnsplanlegging, statsvitenskap, miljøsosiologi, naturforvaltning, sosialantropologi, samfunnsgeografi, sosiologi, økonomi/ sirkulærøkonomi eller andre relevante fagdisipliner du mener kan passe inn i våre fokusområder og prosjektportefølje, vil du være interessant for oss.

De fleste av våre forskere har en doktorgrad, men har du en mastergrad innenfor relevant fagområde må du gjerne også søke. Du må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, samt engelsk, både muntlig og skriftlig.

DETTE KAN VI TILBY

 • Fast stilling i et solid og stabilt forskningsmiljø i vekst
 • Et godt arbeidsmiljø preget av tillit, åpenhet og godt humør
 • Spennende og selvstendige arbeidsoppgaver i et internasjonalt og tverrfaglig miljø som er i kontinuerlig utvikling
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • Gode pensjons-, forsikrings og velferdsordninger
 • Lønn etter avtale, avhengig av kompetanse og erfaring
 • Fleksibel arbeidstid

Vi er det eneste samfunnsvitenskapelige forskningsinstituttet i Norge med både eierskap og hovedkontor i nord. Vi er til sammen ca. 45 forskere fordelt på arbeidsstedene Bodø (hovedkontor), Lofoten og Mo i Rana. Vi ønsker at du i søknaden oppgir foretrukket arbeidssted, så vil vi sammen med deg vurdere hvilket arbeidssted som vil kunne passe best.

Nordlandsforskning har sterke regionale, nasjonale og internasjonale nettverk. Vi både leder og deltar i en rekke nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, inkludert flere EU-prosjekter. Vår posisjon som et viktig samfunnsvitenskapelig miljø i nordområdene og Arktis forplikter og åpner for muligheter for faglig utvikling, nettverksbygging og strategisk posisjonering. Vi samarbeider med og har oppdrag for både forvaltning og næringsliv, og ønsker å videreutvikle dette til nytte og glede for hele regionen. Vi er opptatt av å være en relevant, nytenkende og pålitelig aktør.

Nordlandsforskning jobber for likestilling på alle nivåer – kjønnsbalanse, mangfold og inkludering er viktige grunnverdier hos oss. Vi er opptatt av mangfold i våre rekrutteringsprosesser, og vi legger også arbeidsforholdene til rette dersom du har behov for det.

Høres dette spennende ut? Da håper vi å høre fra deg!

Har du spørsmål, ta kontakt med:

 • Forskningsleder Brigt Dale på mobil 99 03 08 36 eller mail bda@nforsk.no, eller
 • Personal- og kvalitetsleder Eva Jenssen på mobil 98 90 11 78 eller mail eje@nforsk.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS