LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT FFI

Forsker (nyutdannet) - økonomifaget og norsk sikkerhet

Søknadsfrist: 22.04.2024

Er du nyutdannet og interesserer deg for økonomifaget og norsk sikkerhet. Se her!

Hos oss får du brukt utdannelsen og erfaringen din og videreutviklet deg i et tverrfaglig forskningsmiljø med nær tretti forskere innen forsvarsøkonomi. Vi søker nå etter forskere som vil bidra til å løse komplekse problemstillinger innenfor et av samfunnets viktigste og mest spennende områder.Vår jobb er å gi råd til forsvarssektorens øverste ledelse. Rådene vi gir er basert på analyser og forskning innenfor temaer som modernisering og effektivisering, logistikk, personell, investeringer og balansen mellom forsvarsstrukturen og tilgjengelige ressurser. For å få til dette legger vi stor vekt på hver ansattes kompetanseutvikling og faglig fordypning.

Vi jobber prosjektbasert og samarbeider med blant annet realister, statsvitere og offiserer. Vi har utstrakt kontakt med våre oppdragsgivere i Forsvarsdepartementet, Forsvaret og etatene i sektoren, samt andre nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Du kan lese mer om vårt fagmiljø her: https://www.ffi.no/jobb-og-karriere/forsvarsokonomi.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil avhenge av hvilke prosjekter du blir tilknyttet, men metodene er i stort sett like. 

Eksempler på arbeidsoppgaver og studier:

  • Innhente, bearbeide og analysere data som grunnlag for utarbeidelse av råd og anbefalinger til sektorens ledelse
  • Studere Forsvarets ressursbruk og identifisere de viktigste kostnadsdriverne og usikkerhets- og risikofaktorene
  • Studere forsvarssektorens humankapital og det militære arbeidsmarkedet (arbeidsmarkeds- og adferdsøkonomi)
  • Gjennomføre studier av investeringsprosjekter og -porteføljen
  • Studere forsvarssektorens støtte- og logistikkvirksomhet, herunder forsyningskjedene og analyser av logistikkberedskap

Kvalifikasjoner

Vi ser etter deg som er har en økonomiutdannelse eller en kvantitativ utdannelse hvor økonomi har utgjort en vesentlig del. Du må også ha fullført en relevant mastergrad eller er i ferd med å gjøre det. Har du noen få års arbeidserfaring knyttet til analyse, rådgivning eller forskning oppfordres også til å søke. Du har gode akademiske resultater og kommuniserer godt skriftlig og muntlig, både på norsk og engelsk.

Personlige egenskaper

Som person er du selvdreven, analytisk og har gode samarbeidsevner. Du blir motivert av å bryne deg på problemstillinger som krever at du tenker bredt og nytt. Du skal jobbe med anvendt forskning, og må kunne interessere deg både for oppdragsgivers problemstillinger og den faglige utviklingen. Vi ser etter personer som har et genuint ønske om faglig utvikling.

Vi tilbyr

Vi kan tilby et dynamisk fagmiljø med stor og variert kontaktflate, spennende oppgaver og gode utviklingsmuligheter. Vi har et godt arbeidsmiljø med hyggelige kollegaer. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, tilskuddsordning for trening på treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger. 

Stillingen lønnes fra kr. 578 000–730 000 pr. år avhengig av relevant utdanning og erfaring. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres i henhold til FFIs krav. Les mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til:

  • Forskningsleder Morten Øhrn, tlf. 994 53 605, eller 
  • Forskningsleder Ane Ofstad Presterud, tlf. 901 90 961

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål, samt attester fra relevant arbeidserfaring innen 22. april 2024. 

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS