LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Forsker - matematikk, fysikk, informatikk eller lignende

Søknadsfrist: 29.03.2023

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har ca 820 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du være med å utvikle neste generasjon simuleringsmiljø for multidomeneoperasjoner?

Har du, eller er du snart ferdig med, utdannelse innen matematikk, fysikk, informatikk eller lignende?

Hvem er vi?

Vår forskningsgruppe skal hjelpe ledelsen i Forsvaret å ta gode beslutninger om hvordan Forsvaret skal utvikles. Dette gjør vi blant annet ved å beskrive og analysere nye forsvarssystemer og hvordan de kan utnyttes best mulig. Arbeidet gjøres i tett samarbeid med forsvarsgrenene, og resultatene inngår i grunnlaget for videre innretning av Forsvarets struktur og hvordan forsvaret skal operere.

Et viktig arbeidsområde er å analysere hvordan ny teknologi og nye operasjonskonsepter kan gi mer effektivt samarbeid mellom ulike deler av Forsvaret. Dette gjør vi ved å modellere, simulere og evaluere alternative måter å løse Forsvarets oppgaver på. Utprøving av nye konsepter gjøres blant annet ved hjelp av simuleringseksperimenter der militært personell inngår som operatører eller beslutningstakere.

Hvem er du?

Du interesserer deg for nye teknologiske løsninger, er nysgjerrig og har et genuint ønske om å utvikle deg og lære nye ting. Vi jobber mye sammen, både innenfor vårt prosjektmiljø og med kolleger fra andre fagområder, og vi ser derfor etter deg som trives med å samarbeide med andre. Du trives med å ta initiativ til kontakt med de du skal jobbe sammen med, både kolleger ved FFI og i sektoren for øvrig.

En naturlig del av stillingen er selvstendig arbeid med frihet under ansvar. Jobben vår innebærer med jevne mellomrom å skrive rapporter om forskningen vår, og du bør derfor like å dykke ned i eget skriftlig arbeid iblant. Du trives godt når du kan tenke bredt, og legge frem nye ideer, tanker og forslag.

Hva er arbeidsoppgavene?

Du vil være en del av en gruppe som jobber med utvikling av simuleringsmiljø som brukes til å gjennomføre bemannede simuleringseksperimenter. I et slikt simuleringsmiljø kan vi eksperimentere med, og studere stridseffekten av forskjellige systemer og konsepter gjennom å utvikle simuleringsmodeller for disse. Du vil jobbe med modellering og simulering av Forsvarets operasjoner. Dette inkluderer utvikling og validering av modeller, gjennomføring av simuleringseksperimenter basert på modellene og analyse av resultatene fra eksperimentene.

Hvilke kvalifikasjoner må du ha?

Vi gir deg den opplæringen du trenger, men i bunnen har du master- eller doktorgrad innen matematiske/teknologiske fag (for eksempel matematikk, fysikk, kybernetikk, informatikk eller lignende), med gode resultater. Du må ha tatt fag, eller ha erfaring innen programvareutvikling/programmering.

Om du ikke har tatt doktorgrad har vi også mulighet for å legge til rette for det gjennom jobben du gjør. Dette kan skje i samarbeid med utdanningsinstitusjoner i Norge, eller en av våre mange internasjonale samarbeidspartnere.

Du kan kommunisere godt skriftlig og muntlig på både norsk og engelsk. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. Nyutdannede oppfordres til å søke. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/ NATO Secret. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger Statens lønnsregulativ og beregnes ut fra relevans og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent av lønnen til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger om stillingen får du ved å henvende deg til Helene Rødal Holhjem, tlf. 924 20 589 eller Per-Idar Evensen, tlf. 984 31 750.

Send søknad vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 29. mars 2023. Ref.nr. er 2023/00587.

Referansenr: 2023/00587

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS