Ledig stilling ved Forskningsrådet

Data scientist (fast stilling) i Avdeling for dataforvaltning og analyse

Søknadsfrist: 03.12.2023

Forskningsrådet

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt og delt, og vi bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn. På vegne av regjeringen investerer vi årlig ca 11 milliarder kroner i offentlige midler i forsknings- og innovasjonsprosjekter til forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Vår oppgave er å sikre at de beste prosjektene får finansiering. Vi er også den sentrale rådgiveren for myndighetene i forskningspolitiske spørsmål.

Har du lyst til å bidra til at Forskningsrådet tar i bruk data på nye måter?

Vi søker en data scientist til fast stilling i Avdeling for dataforvaltning og analyse

Forskningsrådet har en viktig rolle i å legge til rette for god forskning og innovasjon i Norge, slik at ny kunnskap kan utvikles og tas i bruk. For å gjøre denne jobben på en god måte er vi avhengige av å bruke egne og andres data på nye og bedre måter. Forskningsrådet har som ambisjon å være en datadrevet virksomhet, og vi har i 2023 arbeidet med å lage en datastrategi som nå skal settes ut i livet, blant annet gjennom definerte fyrtårnprosjekter for 2024.

Til dette trenger vi å utvide vårt data science team med en person som har interesse for å bruke data til beslutningsstøtte gjennom bl.a. maskinlæring og kunstig intelligens og har god teknisk kompetanse for å kunne jobbe med IT-avdelingen om tilrettelegging av data for analyseformål på vår nye dataplattform.

Eksempler på problemstillinger du vil kunne bidra til å løse er: "Hvordan kan vi ved bruk av data si noe om samfunnseffektene av våre forskningstildelinger?", "Hvilke modeller kan vi utvikle for å benytte tekstdata bedre i søknadsbehandling og analyse" og "Hvordan effektivisere arbeidsprosessene våre?"

Hva blir hovedoppgavene dine?

 • være med og utvikle plan for AI/ML-satsingen i Forskningsrådet, og være en del av AI/ML-teamet i utviklingen av nytt saksbehandlingssystem
 • bidra i videreutviklingen av eksisterende AI/ML-produkter og -tjenester og utvikling av nye i samarbeid med interne brukere
 • legge til rette rapporterings- og visualiseringsverktøy for interne brukere av dataplattformen
 • håndtere forretningens behov for å oppdatere og opprette tabeller, views o.l. i vår nye dataplattform som kommer på plass i 2024
 • bidra i realiseringen av vår nye datastrategi gjennom deltakelse i fyrtårnprosjekter

Hvem ser vi etter?

 • utdanning på masternivå innenfor informatikk, datavitenskap, anvendt matematikk eller statistikk
 • erfaring med DWH/ETL verktøy, f.eks. Snowflake/DBT
 • kompetanse innenfor SQL, Python
 • gjerne erfaring med visualiseringsverktøy som Tableau og Power BI
 • gjerne erfaring med smidig arbeidsmetodikk
 • erfaring med Azure eller andre skybaserte plattformer
 • teknologikompetanse som gjør deg i stand til å samhandle med data- og plattformingeniører
 • gode ferdigheter i norsk både skriftlig og muntlig
 • vi vektlegger personlig egnethet i form av bl.a. gode samarbeidsevner og evne til å jobbe selvstendig og ta initiativ

Hva tilbyr vi deg?

 • en utfordrende og selvstendig stilling med gode muligheter for faglig utvikling 
 • god pensjonsordning og mulighet for å søke om gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens Pensjonskasse
 • gode forsikringsordninger
 • lønn etter avtale som rådgiver/ seniorrådgiver
 • fleksitidsordning
 • hybrid arbeidshverdag med mulighet for å jobbe hjemmefra
 • sosiale tilbud som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Vi håper du har lyst til å bli vår nye kollega!

Avdeling for dataforvaltning består av 14 medarbeidere som har som hovedansvar å tilrettelegge Forskningsrådets data for organisasjonen slik at de er tilgjengelige for beslutninger og utvikling av vår kjernevirksomhet (forskningspolitisk rådgivning og investering i forskning og innovasjon), i tillegg til å lede analysearbeidet som omfatter både statistikkutvikling, evaluering og øvrige analyser. Rapportering på bruk av offentlige bevilgninger til forskning, samt vurdering av måloppnåelse er sentralt i vårt arbeid.

I avdelingen vår blir du en del av et hyggelig og inkluderende tverrfaglig arbeidsmiljø med mange svært spennende utviklingsoppgaver foran oss.

Vi ser inkludering og mangfold som en styrke.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold. Vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett kjønn, alder, funksjonsevne og nasjonal og etnisk bakgrunn.

Annen praktisk informasjon

Hvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjør vi oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på den offentlige søkerlisten. Søker vil bli orientert om dette på forhånd.

Forskningsrådet er underlagt sikkerhetsloven og det kan derfor kreves sikkerhetsklarering av søkere.

Vi gjør en bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Dette er en del av vår vanlige praksis. Legg ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Bli bedre kjent med oss på vår nettside www.forskningsradet.no.

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Frode Georgsen (Avdelingsdirektør), E-mail, +47 909 62 595
 • Kari-Anne Kristensen (Spesialrådgiver),  E-mail,  +47 909 21 185

Hjemmeside: forskningsradet.no

Powered by Labrador CMS