Spennende jobbmulighet ved Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)!

Seniorrådgiver innen dyrehelse og dyrevelferd til Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Søknadsfrist: 20.03.2024

Vitenskapskomiteen for mat og miljø

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) utarbeider uavhengige vitenskapelige risikovurderinger og andre typer kunnskapssynteser på oppdrag fra Mattilsynet, Miljødirektoratet og Direktoratet for medisinske produkter. VKM kan også ta opp spørsmål på eget initiativ. 

VKM består av en uavhengig, tverrfaglig komite på om lag 120 medlemmer oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for fire år av gangen samt et faglig sekretariat på 22 personer. Oppnevningen skjer i samråd med Klima- og miljødepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet. VKM driftes av sekretariatet som utfører vitenskapelige, administrative og kommunikasjonsfaglige oppgaver, og bistår komiteen i arbeidet med vurderingene. Administrativt er sekretariatet for VKM organisert som en egen organisatorisk enhet i Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har ingen faglig instruksjonsrett over sekretariatet.

VKM er offisielt norsk kontaktpunkt for Den europeiske myndighet for næringsmiddeltrygghet (European Food Safety Authority – EFSA). VKM er også norsk vitenskapelig myndighet under CITES (Konvensjon om internasjonal handel med truede arter av vill fauna og flora). For mer informasjon se www.vkm.no. Vi er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold. Vi ønsker at kvalifiserte kandidater søker jobb hos oss uavhengig av kjønn, alder, funksjonshemming, etnisk eller nasjonal bakgrunn.

Det søkes etter ny medarbeider til fast stilling som seniorrådgiver (prosjektleder/faggruppekoordinator) innen dyrehelse/dyrevelferd til sekretariatet i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM). Vår nye medarbeider skal bidra til å løse VKMs samfunnsoppdrag innenfor feltet dyrehelse/velferd. VKMs hovedoppdragsgivere er Mattilsynet og Miljødirektoratet. 

VKM er en faglig uavhengig vitenskapskomité på mat-, helse- og miljøområdet. VKM utarbeider risikovurderinger og andre typer vitenskapelige vurderinger på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet. Det er 24 medarbeidere i VKMs sekretariat. De fleste prosjektledere/faggruppekoordinatorer har kompetanse på doktorgradsnivå.

Personen det søkes etter må ha veterinærmedisinsk embetseksamen og doktorgrad som er relevant innenfor faggruppens område.

Arbeidsoppgaver

 • Prosjektledelse og prosjektdeltagelse for risikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger, primært innen dyrehelse og dyrevelferd
 • Faggruppekoordinator med ansvar for aktiviteten i VKMs faggruppe for dyrehelse og dyrevelferd
 • Bidra inn i internasjonalt arbeid
 • Andre oppgaver i sekretariatet

Kvalifikasjoner

 • Veterinærmedisinsk embetseksamen
 • Doktorgrad innenfor relevant fagområde
 • Erfaring fra prosjektledelse er en fordel 
 • Erfaring fra arbeid med risikovurderinger og andre vitenskapelige vurderinger vil vektlegges 
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Selvstendig, strukturert og resultatorientert 
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • God rolleforståelse

Vi tilbyr

 • En engasjerende og selvstendig jobb i et spisskompetent, mangfoldig og internasjonalt rettet arbeidsmiljø
 • Fast stilling som seniorrådgiver og lønn etter avtale, avhengig av kvalifikasjoner, kompetanse og erfaring 
 • Gode pensjonsordninger i Statens pensjonskasse 
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger, som trening i arbeidstiden

Webcruiter-ID: 4768288801

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Powered by Labrador CMS