Spennende jobbmulighet i Eiendomsavdelingen ved NMBU!

Forskningsleder innen rehabilitering av kombinerte sansetap

Søknadsfrist: 01.04.2023

Eikholt

Eikholt har siden 1980 gitt ulike tjenester til personer med kombinert syns – og hørselsnedsettelse/døvblindhet, pårørende og fagpersoner / tjenesteapparatet. Vi legger stor vekt på å være en levende arena og god møteplass for brukere, nærpersoner og fagfolk. Hvert år mottar ca. hver tredje person med kombinert syns – og hørselsnedsettelse / døvblindhet ulike tilbud fra oss.

Eikholt er en ideell stiftelse lokalisert på Konnerud i Drammen og har for tiden 30 ansatte innen ulike fagområder. Fagavdelingen består av medarbeidere med kompetanse innen syn, hørsel, kommunikasjon, mobilitet, helse, IKT, pedagogikk og sosialt arbeid. r.

Vi søker forskningsleder innen rehabilitering av kombinerte sansetap

Bli kjent med Eikholt nasjonalt ressurssenter for personer med kombinert nedsatt syn og hørsel/døvblindhet

Vi søker nå en forskningsleder innen rehabilitering av kombinerte sansetap

Vil du ha en sentral rolle i vårt spennende arbeid med forskning og innovasjon? Vil du bidra til at kunnskap utvikles og tas i bruk slik at personer med døvblindhet får bedre livskvalitet?

Eikholt har unike forutsetninger for klinisk forskning med utgangspunkt i brukertjenester og gode brukerdata. Eikholt har en sentral rolle som enhet i Nasjonal kompetansetjeneste for døvblinde (NKDB). NKDB er en spesialisthelsetjeneste som utvikler og sprer kompetanse.

Eikholt har nasjonalt ansvar for tilpasningskurs for personer med døvblindhet, og dette er et tverrfaglig rehabiliteringstilbud.

Disse to nasjonale oppdragene gir store muligheter for kunnskaps- og tjenesteutvikling. Hos oss er det kort vei fra ide til prosjekt, og fra prosjekt til tjenesteutvikling. Vi har etablert godt samarbeid med forskningsmiljøer nasjonalt og internasjonalt, og har flere pågående prosjekter. Vi har samarbeidsavtale om forskning med Universitetet i Sørøst-Norge.

Hos oss kan du bli del av et engasjert og ambisiøst tverrfaglig team, og være med å videreutvikle et fagområde som byr på store muligheter innen forskning og innovasjon. Kombinert syns- og hørselsnedsettelse/døvblindhet er et spennende fagfelt med stort behov for forskning og kunnskapsutvikling. Vil du være med?

Eikholt har i dag ansatt to forskere. I tillegg består fagavdelingen av 16 rådgivere med spisskompetanse innen blant annet: syn, hørsel, kommunikasjon, mobilitet, IKT, psykisk helse m.m.

Virksomheten preges av brukerfokus og kontinuerlig fag- og tjenesteutvikling.

Arbeidsoppgaver:

 • Initiere, lede og gjennomføre forskning og fagutvikling
 • Drive egen forskning
 • Ansvar for faglige og administrative oppgaver i forskningsprosjekter, herunder økonomioppfølging
 • Utarbeidelse av prosjektsøknader, budsjett, protokoller og rapporter
 • Være rådgiver og støttespiller for ledelsen og faglig ansatte på forskning og innovasjon
 • Samarbeid og nettverksbygging med ulike fagmiljøer i inn- og utland
 • Utvikle partnerskap med næringslivet og organisasjoner
 • Bidra til en innovasjons- og tjenesteutviklende kultur slik at flere idéer utvikles til verdiskapende aktiviteter og tjenester
 • Delta aktivt i vårt arbeid med formidling av forskning og utviklingsarbeid
 • Brukerkontakt i kurs og prosjekter
 • Stillingen innebærer ikke personalansvar

Kvalifikasjoner:

 • PhD eller tilsvarende forskerkompetanse
 • Erfaring med egne prosjekter og utvikling og ledelse av FoU-prosjekter
 • Vitenskapelig og annen faglig produksjon og publisering
 • Erfaring med kvantitativ og kvalitativ forskningsmetodikk
 • God kjennskap til forskningssystemer, Forskningsrådet, EUs forskningsprogram og andre aktører som bidrar i finansiering av forskning
 • Veilednings og undervisningserfaring, fortrinnsvis på master- og PhD nivå
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk og erfaring fra forskningsformidling

Vi vektlegger:

 • Gode samarbeidsegenskaper og evne til å arbeide selvstendig, effektivt og systematisk
 • Fleksibilitet, initiativ og løsningsfokus
 • Interesse og motivasjon for innovasjon og formidling av forskning
 • Interesse og kjennskap til arbeid med funksjonsnedsettelser og rehabilitering
 • God digital kompetanse og erfaring med spørreundersøkelsesprogrammer og statistiske dataprogrammer

Vi kan tilby:

 • En spennende og meningsfull jobb med stort handlingsrom
 • Utfordrende og spennende tverrfaglige arbeidsoppgaver
 • Et spisskompetent fagmiljø med høy trivsel og motivasjon
 • Deltakelse i fagmiljøer nasjonalt og internasjonalt
 • Gode faglige utviklingsmuligheter
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Konkurransedyktig lønn

Synes du dette virker spennende og vil høre mer om stillingen og vår virksomhet? Ta kontakt med Fagsjef Thomas Øverby, Mob: +47 902 74 668

Send kortfattet søknad med CV og vitnemål. Disse vurderes fortløpende.

Søk på stillingen

Spørsmål om stillingen

Powered by Labrador CMS