LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag

Søknadsfrist: 22.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.


UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT ønsker kjønnsbalanse i universitetsledelsen.


Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Om stillingen

Ved UiT er det ledig stilling som direktør ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag (UMAK). Ansettelsen er på åremål for fire år, med mulighet for ansettelse i ytterligere to fire-årsperioder etter utlysing. Stillingen er ledig fra 1.1.2022.

Arbeidssted er i Tromsø.

UMAK ønsker å dele kunnskap og utfordre vante forestillinger om livet og livsgrunnlaget i nord gjennom undervisning, forskning, formidling, samlingsarbeid og forvaltning av naturvitenskap, kulturvitenskap og kunstfag. Enheten har om lag 200 studenter og ca. 200 ansatte. UMAK omfatter Universitetsmuseet, Musikkonservatoriet og Kunstakademiet, og en fellesadministrasjon. Enheten har studieprogram innen musikk, drama, samtidskunst, forfatterstudiet og landskapsarkitektur. I tillegg har UMAK undervisningsansvar for et varierende antall studentgrupper i musikk og dramafag ved institutt for lærerutdanning og pedagogikk. UMAK har studiested i Tromsø, på Sør-Tromsøya og i Tromsø sentrum.

Ansvar og oppgaver

UiT søker en utviklingsorientert og engasjert direktør som har det overordnede ansvaret for UMAK sin samlede virksomhet. Det innebærer daglig ledelse og resultatansvar for faglig, strategisk og administrativt arbeid, herunder personal- og økonomiansvar, innenfor rammer satt av universitetsstyret og styret for UMAK.

Sentrale oppgaver er å

 • utvikle og lede implementeringen av UiTs strategier og mål for institusjonen som helhet og på prioriterte områder, og særlig innen UMAKs fagområder
 • bidra til å videreutvikle positiv organisasjonskultur og stimulere til et produktivt arbeidsmiljø, med mål om høy nasjonal og internasjonal kvalitet innen kunstnerisk utviklingsarbeid og forsknings-, utdannings-, innovasjons- og formidlingsvirksomheten
 • utvikle kvalitet, innretning og omfang av enhetens FoU-virksomhet, og legge til rette for økt ekstern finansiering og kommersialisering
 • representere UMAK og aktivt bidra til internt og eksternt samarbeid
 • lede prosesser som sikrer medvirkning, medbestemmelse og tilrettelegging av studenters og ansattes læringsmiljø
 • sørge for at internkontroll og økonomistyring skjer i henhold til føringer og regelverk

Direktøren vil sammen med visedirektør(er) og administrativ leder utgjøre ledelsen ved enheten. Direktøren rapporterer til rektor og vil sammen med rektoratet utgjøre ledergruppen ved UiT. Det foreligger en egen instruks for direktørstillingen ved UMAK.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Rektor Anne Husebekk:

eller påtroppende rektor Dag Rune Olsen:

Kvalifikasjoner

For ansettelse i stilling som direktør kreves

 • minimum førstestillingskompetanse
 • erfaring fra ledelse av forskning og utdanning, og/eller kunstnerisk utviklingsarbeid og -formidling, innen fagområder som er relevante for UMAK
 • god organisasjonsforståelse og forståelse av universitets- og høyskolesektorens virksomhet og samfunnsoppdrag
 • dokumenterte lederegenskaper, herunder
  • motiverende og inkluderende lederstil overfor ansatte og studenter
  • evner til strategisk tenking, prioritering, beslutning og gjennomføring
  • evner til å bygge relasjoner og ivareta god samhandling internt og eksternt
  • evner til å lede en organisasjon i utvikling og endring
 • god skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk
 • gode engelskkunnskaper (skriftlig og muntlig)

Det vil være en fordel å

 • være bedømt som toppstillingskompetent innenfor et av UMAKs fagområder
 • ha forståelse for UiT sitt landsdelsoppdrag, og interesse for og kunnskap om nordområdene
 • ha kompetanse om aktivt likestillings- og mangfoldsarbeid

Vi tilbyr

 • en sentral lederposisjon ved et av Norges største og viktigste universiteter
 • dyktige og engasjerte medarbeidere i aktive fagmiljøer
 • interessante og utviklende lederoppgaver
 • å være del av et lederkollegium
 • gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn og øvrige arbeidsvilkår fremgår etter avtale og med stillingskode 1060 avdelingsdirektør. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Søkere som har fast faglig stilling ved UiT gis rett til 12 måneder FoU-termin etter endt åremålsperiode som direktør.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde

 • søknadsbrev, CV og referanser
 • vitnemål og karakterutskrifter

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

UiT Norges arktiske universitet ser på inkludering og mangfold som en styrke, og har som mål å være en arbeidsgiver som tar i bruk hele potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi ønsker oss medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. UiT ønsker kjønnsbalanse i universitetsledelsen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS