LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Avdelingsdirektør og leder av internrevisjon

Søknadsfrist: 23.05.2022

Forskningsrådet

Forskningsrådet jobber for et samfunn der forskning blir skapt, brukt og delt, og vi bidrar til omstilling og et mer bærekraftig samfunn. På vegne av regjeringen investerer vi årlig ca 11 milliarder kroner i offentlige midler i forsknings- og innovasjonsprosjekter til forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor. Vår oppgave er å sikre at de beste prosjektene får finansiering. Vi er også den sentrale rådgiveren for myndighetene i forskingspolitiske spørsmål.

Er du klar for karriereutvikling? Vi søker leder internrevisjon

Er du ambisiøs og trives med å stå i front? Har du lyst til å være med på å forme din egen stilling? Har du noen års erfaring innen revisjon? Da er du kanskje vår nye avdelingsdirektør og leder av internrevisjon.

Vi har et viktig samfunnsoppdrag og sammen bidrar vi til idékraft verden trenger. Dette gjør oss stolte. Våre ansatte er vår viktigste ressurs, og kontinuerlig nytenking og kompetanseutvikling er en forutsetning for at vi skal lykkes.

I denne jobben må du selvsagt passe på formalitetene. Samtidig ønsker vi at du er kreativ og er en pådriver i å modernisere funksjonen. Internrevisjon bidrar til læring og forbedring i hele organisasjonen. Derfor må du også like å kommunisere og formidle.

Internrevisjonens formål er å fremme og beskytte verdiene våre gjennom å gi risikobaserte og objektive bekreftelser, råd og innsikt.

Faglig er du organisert under Styret og forholder deg operasjonelt til styrets revisjonsutvalg. I tillegg til deg er det en fast ansatt medarbeider og hospitanter fra andre avdelinger ved behov. Avdelingen kjøper også eksterne konsulenttjenester på områder hvor avdelingen ikke besitter kapasitet og/eller kompetanse.

Hva blir arbeidsoppgavene dine?

 • lede og videreutvikle Internrevisjonen i henhold til god praksis for internrevisjon
 • utarbeide en risikobasert revisjonsplan som støtter opp om målene i virksomhetsstrategien til Forskningsrådet, etterlevelse av lover og regler og bidra til Forskningsrådets internkontroll
 • lede og gjennomføre revisjons- og rådgivningsprosjekter i samarbeid med kollegaer og innleide spesialister
 • kommunisere resultatene fra revisjoner til revisjonsutvalget og til ledelsen
 • levere bekreftelser på finansiell rapportering til EU
 • gi uavhengige og objektive uttalelser, råd og veiledning innenfor ditt og avdelingens kompetanseområde for å bidra til forbedringer i Forskningsrådet
 • ivareta sekretariatsfunksjonen for revisjonsutvalget
 • bidra til samordning av aktiviteter som utføres av Riksrevisjonen og andre tilsynsmyndigheter

Hvem ser vi etter?

Det er like viktig at du er engasjert, skaper tillit og er fremoverlent som at du har de nødvendige analytiske og faglige ferdighetene. Du må tilfredsstille kravene for å kunne bli sikkerhetsklarert "Hemmelig".

I tillegg har du

 • høyere utdanning innen økonomi, revisjon eller finans
 • kompetanse om internkontroll, risikostyring og virksomhetsstyring, inkl. relevante revisjonsstandarder
 • noen års erfaring fra revisjon
 • gode analytiske ferdigheter og evner i problemløsning
 • gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsevner

Hva tilbyr vi deg?

 • en meningsfylt arbeidsplass med et viktig samfunnsoppdrag
 • et godt arbeidsmiljø og dyktige kollegaer med erfaring fra privat næringsliv, forskning og forvaltning
 • lønn etter avtale som avdelingsdirektør
 • muligheten til å søke gunstig boliglån gjennom medlemskap i Statens pensjonskasse, gode pensjonsbetingelser og forsikringsordninger
 • en aktiv organisasjon med ulike idrettslag der du kan delta på Holmenkollstafetten, ski- og aktivitetsdager, fotballtreninger og andre treningsaktiviteter i bygget vårt på Lysaker. Vi har også en kunstforening og en egen firmahytte på Ål i Hallingdal.

Vi ser inkludering og mangfold som en styrke Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Annen praktisk informasjon før du søker:

Hvis du ønsker å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. Offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/-karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål kontakter du leder av revisjonsutvalget Eimund Nygaard på mobil 93 48 81 00 eller administrerende direktør Mari Sundli Tveit på mobil 93 42 96 99.

Søk på stillingen

Kontakt:

Powered by Labrador CMS