Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar ved campus Ringerike

Søknadsfrist: 30.09.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved Avdeling for forskning, innovasjon og internasjonalisering / Universitetsbiblioteket er det ledig vikariat som Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar ved campus Ringerike

Om stillingen

Ved Universitetsbiblioteket er det i perioden 01.10.2020 til 30.9.2021 ledig vikariat i 100 % stilling som spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar. Hovedarbeidssted er Ringerike.

Universitetsbiblioteket har ca. 40 ansatte fordelt på åtte studiesteder. På Ringerike er det 4 stillinger i biblioteket, og nærmeste overordnede er lokal bibliotekleder. Biblioteket har nyoppussede lokaler og et velutviklet tjenestetilbud til studenter og ansatte.

Vi søker en utadvendt person som trives i et aktivt miljø, gjerne med god kunnskap om digitale tjenester, og som vil være med på å videreutvikle universitetsbiblioteket som en ressurs for forskning, utdanning og formidling.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • deltakelse i daglig drift av campusbiblioteket
 • veiledning og undervisning av studenter og ansatte i informasjonskompetanse
 • relevante oppgaver vil bli tillagt stillingen ut fra søkers kompetanse

Kvalifikasjoner

 • utdanning innen bibliotek- og informasjonsvitenskap på minimum bachelornivå.
 • bibliotekerfaring er en fordel
 • undervisnings- og veiledningserfaring er ønskelig
 • gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • fleksibilitet, serviceinnstilling
 • personlig egnethet

Vi tilbyr

 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Stilling som spesialbibliotekar (stillingskode 1515) lønnes fra kr 464 000 - 563 700. Stilling som universitetsbibliotekar (stillingskode 1199) lønnes kr 479 600 - 615 900. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Innplassering i stillingskode vil være avhengig av medarbeiderens kvalifikasjoner og kompetanse.

 • For ansettelse som spesialbibliotekar kreves minimum godkjent bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap. Relevant bibliotekfaglig praksis vil bli tillagt vekt.
 • Dersom søker i tillegg til bachelor i bibliotek- og informasjonsvitenskap har hovedfag/mastergrad kan det vurderes ansettelse som universitetsbibliotekar.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål. Tilsettingsorgan er tilsettingsutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Universitetet i Sørøst-Norge har et personalpolitisk mål å oppnå en balansert kjønnssammensetning og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. USN bidrar i Inkluderingsdugnaden, og vi ønsker at våre medarbeidere i størst mulig grad skal gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor også kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Universitetet vil legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den som tilsettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

 • Bibliotekleder Ingeborg Stensli tlf. 970 45 340 eller
 • Biblioteksjef Ellen Hermanrud tlf.928 97 058

For spørsmål om søknadsprosessen kan personalkonsulent Cathrine Haugen Fagerli, [email protected] kontaktes.

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS