Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Spesialbibliotekar / rådgiver - Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 31.05.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og
samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Universitetsbiblioteket UiT er det fra 1. august 2020 ledig fast stilling som spesialbibliotekar/rådgiver.

Vi søker en selvstendig, fleksibel og løsningsorientert medarbeider til Universitetsbiblioteket UiT, Tromsø. Stillingen tilhører Universitetsbibliotekets (UBs) Avdeling for publikumstjenester, og daglig arbeidssted vil være Natur- og helsebiblioteket. Man må imidlertid påregne arbeid, for eksempel i form av skrankevakter, ved andre av UBs bibliotek i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes vil i stor grad arbeide med publikumskontakt og formidling. Eksempel på arbeidsoppgaver er skranketjeneste, utvikling av læringsrom, samlingspleie, brukeropplæring, undervisning og informasjonsarbeid online og i biblioteket.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få hos:

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på minimum bachelornivå
 • Relevant erfaring fra fag- og forskningsbibliotek.
 • Gode digitale kunnskaper dokumentert med formalkompetanse eller beskrevet som erfaring med bruk av digitale systemer.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk eller annet skandinavisk språk og på engelsk.

Ønskede egenskaper

 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig
 • Resultat- og utviklingsorientert holdning
 • Evne til å sette seg raskt inn i nye oppgaver
 • Erfaring med biblioteksystemet Alma
 • Serviceorientert holdning
 • Kjennskap til UH-sektoren

Personlig egnethet tillegges vekt.

Universitetsbiblioteket er i stadig utvikling og stillingens arbeidsoppgaver og/eller ansvarsområde kan endre seg over tid. Dette stiller store krav til omstilling og den som tilsettes må være villig til å tilpasse seg slike endringer.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen