LEDIG STILLING VED NMBU

Spesialbibliotekar / universitetsbibliotekar / rådgiver - NMBU Universitetsbiblioteket

Søknadsfrist: 15.02.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

NMBU Universitetsbiblioteket er en enhet i avdelingen Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid. Tjenester og samlinger skal gi støtte til fremragende utdanning, forskning og innovasjon. Universitets-biblioteket skal bidra til å gjøre studenter og ansatte kompetente i det vitenskapelige kunnskapssamfunnet. Våre to enheter, Universitets-biblioteket Veterinærbygningen og Universitetsbiblioteket Sørhellinga, innrammer Campus Ås og gir god nærhet til studenter og ansatte. NMBUs lærings- og skrivesenter er samlokalisert med universitets-biblioteket i den nye Veterinærbygningen. Universitetsbiblioteket har 18 medarbeidere.

Spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/rådgiver innen systemforvaltning og digital tjenesteutvikling

Vi søker deg som ønsker å jobbe i NMBU Universitetsbiblioteket med systemforvaltning og digital tjenesteutvikling i tett kontakt med brukere, NMBUs IT-avdeling og våre eksterne systemleverandører

Om stillingen

NMBU Universitetsbiblioteket har nå ledig fast stilling som spesialbibliotekar/universitetsbibliotekar/rådgiver innen systemforvaltning og digital tjenesteutvikling.

NMBUs målsetting er et relevant, samhandlende, kompetent og fremtidsrettet universitetsbibliotek med satsingsområdene:

 • Tjenester for utdanning og læring
 • Åpen forskning og innovasjon
 • Forvaltning av kunnskapskilder
 • Biblioteket som faglig og sosialt knutepunkt

NMBU Universitetsbiblioteket er en enhet i avdelingen Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid. Digitalisering er et hovedområde for NMBU og avdelingen. Arbeidet med systemforvaltning og digital tjenesteutvikling gir sammensatte, spennende og krevende oppgaver. Disse vil gjennomføres i tett samarbeid med kolleger, studenter og ansatte. Det er utstrakt samhandling mellom systemforvaltere, NMBUs It-avdeling og eksterne systemleverandører. Vi ønsker deg velkommen som søker på stillingen!

Arbeidsoppgaver

 • Systemforvaltning av bibliotekets fagsystemer og tjenester innunder UNITs konsortier
 • Forvalte NMBUs deltakelse i Kopinor-avtalen og bibliotekets fagsystemer tilknyttet avtalen.
 • Delta i digital tjenesteutvikling i samarbeid med Studieavdelingen og avdeling for Forskning, innovasjon og eksternt samarbeid
 • Samarbeid med NMBUs IT-avdeling og eksterne systemleverandører
 • Delta i oppgaver rundt fagsystemene knyttet til bibliotekets tjenestetilbud, særlig Alma og Oria
 • Publikumstjeneste, brukerstøtte, veiledning og opplæring av brukere
 • Biblioteket er under omstilling og stillingen kan tillegges endrede oppgaver

Kompetanse:

Kvalifikasjoner:

 • For tilsetting som spesialbibliotekar kreves minimum bachelor i bibliotek- og informasjonsfag eller tilsvarende utdanning fra høgskole eller universitet
 • For tilsetting som universitetsbibliotekar kreves utdanning på masternivå. Videre kreves bibliotekfaglig kompetanse gjennom utdanning eller relevant erfaring fra universitets- eller høgskolebibliotek. Kvalifiserte kandidater med godkjent doktorgrad eller som er vurdert kvalifisert til opprykk til førstebibliotekar etter departementets opprykksregler tilsettes som førstebibliotekar
 • For tilsetting som rådgiver kreves utdanning fra universitet eller høgskole, fortrinnsvis av høyere grad (på masternivå). Lang erfaring og relevant realkompetanse fra arbeid med systemforvaltning kan erstatte utdanningskravet
 • Stillingen krever godt dokumentert it-kompetanse og forståelse
 • Det er ønskelig med kompetanse og erfaring fra stillingens ansvarsområder med særlig vekt på digital tjenesteutvikling og praktisk forvaltning av bibliotekenes fagsystemer til støtte for forskning, undervisning og innovasjon ved universitet, høgskole eller forskningsinstitusjon
 • Stillingen forutsetter god skriftlig og muntlig framstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

Vi søker en kollega med gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Vi ønsker at du bidrar med engasjement, initiativ og gir oss ideer for å utvikle universitetsbiblioteket i samarbeid med våre omgivelser. Du er selvstendig og kombinerer dette naturlig med å være del av våre team. Vi søker en trygg formidler og utstrakt evne til tverrfaglig dialog.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1515 Spesialbibliotekar ltr. 49-69 (NOK 444 700-630 500) eller 1199 Universitetsbibliotekar LR 25 ltr 51-71 (NOK 458 900 – 658 300) eller 1434 Rådgiver ltr. 51-67 (NOK 458 900 - 608 200) avhengig av kvalifikasjoner. For særlig godt kvalifiserte kandidater kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

 • Bibliotekdirektør Geir Arne Rosvoll, tlf: +47 67 23 04 12, e-post: [email protected] eller
 • Nestleder/universitetsbibliotekar Nina Eskild Riege, tlf: +47 67 23 04 37, e-post: [email protected]

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 15.02.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS