LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Universitetsbibliotekar / Førstebibliotekar

Søknadsfrist: 01.01.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.


Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL-biblioteket har et bredt tjenestetilbud til studenter og ansatte, og skal videreutvikles som et tidsaktuelt utdannings- og forskningsbibliotek som aktivt støtter opp under høgskulens faglige profil, mål og ambisjoner. Bibliotektjenesten omfatter bibliotek på alle HVLs fem campuser.


Biblioteket er organisert som en del av HVLs fellesadministrasjon, og er organisert med fire enheter; enhet for forskningsstøtte, enhet for studiestøtte, enhet for publikumstjenester, og enhet for informasjonsressurser. Enhet for forskingsstøtte har ansvar for at biblioteket leverer relevante og tidsbesparende tjenester til forsknings-, formidlings- og utviklingsarbeidet ved HVL, og har medarbeider i alle våre fem campusbibliotek.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Bibiloteket, er det ledig et vikariat i 100% som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar.

Stillingen er knyttet til bibliotekets enhet for forskningsstøtte, og rapporterer til leder for enheten. Stillingen har arbeidsoppgaver på tvers av alle HVLs campus. Stillingen vil medføre utstrakt samarbeid med fagmiljøene i HVL, fellesadministrasjonen og innenfor høgskulebiblioteket.

Stillingen er ledig i perioden 01.02.2023 til 31.01.2024

Arbeidssted vil være ved et av våre fem campus.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Bidra i innføringen av Nasjonalt vitenarkiv (NVA) ved HVL
 • Administrasjon, drift og brukerstøtte i system som Cristin, HVL Open (Brage) og HVL Open Reasearch Data (Dataverse)
 • Bidra til bibliotekets tjenester innen åpen vitenskap, da særlig veiledning knyttet til åpen publisering av forskningspublikasjoner
 • Bidra i oppfølging av avtaler om åpen publisering
 • Utarbeide publiseringsrapporter
 • Veilede stipendiater og forskere i bruk av bibliotekets tjenester og systemer
 • Delta i bibliotekets førstelinjetjeneste
 • Andre oppgaver kan bli lagt til stillingen ved behov

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Utdanning på minimum masternivå, gjerne med bibliotek- og informasjonsvitenskap i fagkretsen
 • Relevant arbeidserfaring fra institusjoner innen forskning eller høyere utdanning
 • Kjennskap til akademisk publisering og åpen vitenskap er ønskelig
 • God, oppdatert digital kompetanse
 • Relevant arbeidserfaring og personlig egnethet vil bli vektlagt
 • For tilsetting som førstebibliotekar stilles det krav om kvalifisert opprykk til førstebibliotekar etter departementets opprykksreglement

Personlige egenskaper:

Vi søker etter en faglig engasjert medarbeider som er utviklings- og resultatorientert, systematisk, serviceinnstilt, oppsøkende og initiativrik, fleksibel, og har gode samarbeids- og kommunikasjonsevner. Stillingen krever evne til å både arbeide selvstendig og i team, og krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som universitetsbibliotekar/førstebibliotekar er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1199 - Universitetsbibliotekar / 1200 -førstebibliotekar

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson(-er) ved Høgskulen på Vestlandet:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS