LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Avdelingsleder - Landbruksøkonomisk analyse

Søknadsfrist: 04.12.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forsking, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet ellers. NIBIO har hovedkontor på Ås syd for Oslo, har ca 700 ansatte, og er til stede i alle landsdeler. NIBIO er eid av Landbruks- og matdepartementet.


Kart og statistikkdivisjonen
har delt inn sin faglige virksomhet i sju fagavdelinger, med 95 kompetente medarbeidere. Divisjonen skal bidra til utvikling av bioøkonomien gjennom å gi dokumenterbart beslutningsgrunnlag til forvaltning, næringsliv og politisk ledelse. Divisjonens kjernekompetanse er innenfor økonomisk statistikk og analyse, ressurskartlegging og geomatikk. Divisjonen driver effektiv datafangst, standardisert og dokumenterbar dataforvaltning, etterrettelige dataanalyser, samt bred formidling.


Avdeling Landbruksøkonomisk analyse
utfører datainnsamling og analyser for jordbruket på makronivå i Norge, og utarbeider dokumentasjonsgrunnlag som brukes av forvaltningen, politikere, forskere, høyskoler og universitet. Standardiseringsoppgaver, dataflyt og beslutningsstøtte i landbruket, håndbok og dataprogram for driftsplanlegging og kursvirksomhet er sentrale deler av avdelingens arbeidsoppgaver. Avdelingen bidrar i forskningsprosjekter. Avdelingen har ansvar for sekretariatet for Budsjettnemnda for jordbruket.

Er du en faglig sterk og inspirerende leder som kan videreutvikle utredningsmiljøet i NIBIO?

Vi søker deg som motiveres av å lede og utvikle et sterkt fagmiljø innenfor landbruksøkonomi og samfunnsfaglige problemstillinger. Avdelingen leverer kunnskap om sammenhengene mellom samfunn, økonomi og landbruk, gjennom statistikker og analyser om økonomien i norsk landbruk. Avdelingen har det overordnede ansvaret for sekretariatet for budsjettnemnda i jordbruket og en voksende portefølje på samfunnsøkonomiske utredninger og andre FoU-prosjekter. Du vil være sentral i ledelse og utforming av kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, næringsutvikling og forvaltningsstøtte.

Du vil være ansvarlig for å opprettholde og utvikle avdelingen som et attraktivt og konkurransedyktig fagmiljø med høy kompetanse og anerkjent kvalitet. NIBIO ønsker å styrke økonomi- og samfunnsfagenes posisjon. Du vil få en helt sentral rolle i dette arbeidet.

Avdelingen har i dag 8 medarbeidere og er i vekst. Stillingen er lokalisert i Ås, ca. 30 km sør for Oslo.

Stillingens hovedoppgaver

 • Lede, inspirere og utvikle avdelingens ansatte
 • Videreutvikle utredningsmiljøet i divisjonen og være en faglig pådriver for samfunnsfagene i NIBIO
 • Være en pådriver for at avdelingen utvikler og henter inn relevante samfunnsfaglige prosjekter innenfor landbruks-, mat- og biosektoren
 • Styrke økonomifagenes plass i NIBIOs mange tverrfaglige arenaer
 • Lede det fagstrategiske-, økonomiske- og personalmessige arbeidet i avdelingen
 • Være en del av divisjonens ledergruppe

Kvalifikasjonskrav

 • Minimum Mastergrad i økonomi- og/eller samfunnsfag, f.eks. samfunnsøkonomi, statsvitenskap eller bedriftsøkonomi
 • Erfaring fra samfunnsøkonomiske utredninger og fra innhenting og levering på oppdrag fra eksterne aktører
 • Praktisk erfaring med personalledelse
 • God kjennskap til norsk landbruk, bioøkonomi eller verdikjeden for mat
 • Meget god fremstillingsevne både muntlig og skriftlig på norsk

Det er en fordel om du har

 • Nasjonalt og internasjonalt faglig nettverk
 • Erfaring fra prosjektledelse og prosjektutvikling
 • Erfaring fra kunnskapsbasert formidling på ulike arenaer
 • God innsikt i samfunnsfaglige spørsmål
 • Motiveres av og trives med å bygge relasjoner

Personlige egenskaper

 • Gode og tydelige lederegenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å sette tydelige mål og å nå resultater
 • Trygg og god i kommunikasjonen både skriftlig og muntlig
 • Endrings- og utviklingsorientert med evne til strategisk tenkning

Vi tilbyr

 • Mulighet til å jobbe med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige team
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statlig lønnsregulativ som avdelingsleder kode 1407, lønnstrinn 77-84 (kr 765.600 - 935.300 pr. år). Avlønning vurderes etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Divisjonsdirektør Hildegunn Norheim tlf. 900 25 773

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Vitnemål og attester tas med ved et eventuelt intervju, eller legges ved elektronisk.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlige, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. En søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS