LEDIG STILLING VED HK-DIR

Leder for juridiske tjenester, anskaffelser og tilsyn

Søknadsfrist: 22.08.2022

HK-dir

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) har nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. HK-dir er underlagt Kunnskapsdepartementet, og direktoratet har kontor i Bergen (hovedkontor), Oslo, Trondheim og Tromsø

Vil du være med på å bygge opp et nytt juridisk fagmiljø?

Om stillingen

Vi søker etter juridisk leder til en nyopprettet avdeling for juridiske tjenester, anskaffelser og tilsyn. Avdelingen har 20 ansatte med kontorsted i Oslo, Bergen og Trondheim. Avdelingen inngår i Divisjon for styring og organisasjon sammen med HR, Økonomi, IKT og dokumentasjonsforvaltning, Tilskudd og Virksomhetsstyring.Vi søker etter en trygg, motivert og utviklingsorientert leder som kan lede arbeidet med å bygge opp og utvikle et sterkt juridisk fagmiljø i direktoratet.

Lederen skal sikre at HK-dir har en effektiv og brukerrettet støtte, både internt og eksternt, i arbeidet med juss, anskaffelser og tilsyn. Stillingen vil være en sentral støttespiller for ledelsen og ha en viktig funksjon som rådgiver for organisasjonen med hensyn til jussens rolle i HK-dirs forvaltning av samfunnsoppdraget.

Eksempler på arbeidsoppgaver

 • Lede, utvikle og motivere de ansatte i avdelingen
 • Etablere og styrke avdelingens fagmiljø for effektive og brukerrettede tjenester
 • Sikre at leveransene til HK-dir holder god juridisk kvalitet
 • Utvikling av interne prosesser og prosedyrer som bidrar til å sikre at HK-dir etterlever lover og regler
 • Rådgiver for ledelsen og medarbeidere i juridiske spørsmål

Krav til kvalifikasjoner

 • Juridisk embetseksamen / master i rettsvitenskap
 • Ledererfaring
 • Solid forvaltningskompetanse og godt juridisk skjønn
 • Arbeidserfaring som er relevant for avdelingens ansvarsområder
 • God muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk

Ønskede personlige egenskaper

 • God evne til å formidle juridiske sammenhenger for ikke-jurister
 • God evne til å prioritere
 • God faglig vurderingsevne og høy arbeidskapasitet
 • God forretningsforståelse
 • God evne til samarbeid og relasjonsbygging

Ønskede kvalifikasjoner

 • Kjennskap til anskaffelsesregelverket, metoder for tilsyn samt offentlig forvaltning og relevant lov og regelkrav, herunder universitets- og høgskoleloven, integreringsloven og opplæringsloven
 • Erfaring fra høringsarbeid knyttet til lover og forskrifter
 • Kjennskap til høyere utdanning-, kompetansepolitikk, integreringspolitikk eller andre politikkområder med overføringsverdi
 • Fortrolig med å jobbe strategisk med utviklingsprosesser
 • Kjennskap til tjenesteutvikling og digitalisering

Vi tilbyr

 • Et uformelt, inkluderende og godt arbeidsmiljø
 • Muligheter til faglig utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for hjemmekontor
 • Gode pensjons- og låneordninger fra Statens pensjonskasse
 • Trening i arbeidstiden
 • Arbeidssted Oslo eller Bergen

LønnsvilkårStillingene vil bli lønnet som avdelingsleder (kode1407) i lønnsspenn mellom 839 900 – 935 300, avhengig av kvalifikasjoner og erfaring. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Trekk til pensjonsinnskudd i Statens pensjonskasse er på to prosent.

Generell informasjon

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Arbeidsstyrken skal i størst mulig grad speile mangfoldet i samfunnet og utnytte potensialet i befolkningens samlede kompetanse.

Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med ulik utdanning, arbeids- og livserfaring, og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere, til å søke jobb hos oss. Vi oppfordrer deg til å krysse av i Jobbnorge dersom du har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Offentlig søkerliste

Opplysninger om deg som søker kan gjøres offentlig, selv om du har bedt om konfidensiell behandling. Du vil bli varslet dersom ønske om reservasjon fra offentlig søkerliste ikke blir imøtekommet, jf. offentlighetsloven § 25.

Søknad

Søknad og komplett CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis, vedlagt skannede vitnemål og attester skal legges inn via lenke på denne siden (Jobbnorge). Vi oppfordrer til å gi tilgang til vitnemålsportalen.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

 • Divisjonsdirektør John Rasten på tlf. 91666108 eller
 • Fung. avdelingsleder Eric Wang Wikstrøm på tlf. 41281175

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS