LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Avdelingsingeniør - Drug Transport and Delivery forskningsgruppe

Søknadsfrist: 25.01.2022

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Institutt for farmasi

Om stillingen

Ved Institutt for farmasi er det ledig en midlertidig stilling som avdelingsingeniør tilknyttet forskningsgruppen Drug Transport and Delivery.

Stillingen har finansiering for 3 år. Rask tiltredelse, fra tidlig februar er sterkt ønskelig.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Den som blir ansatt i stillingen vil bli aktivt involvert i forskningsaktiviteter i TFS prosjektet COALITION. Hovedoppgavene vil inkludere analysering av ulike typer prøver vha HPLC og LC/MS. Erfaring med bruk og vedlikehold av tekniske instrumenter (innen analytisk kjemi, kromatografi) er derfor en forutsetning for stillingen. I tillegg vil den ansatte bli involvert i produksjon og karakterisering av nanopartikulære og hydrogelbaserte delivery systemer. Erfaring med bruk av TEM, SEM, AFM, flow cytometry og reologiske målinger ses på som en fordel. Administrative oppgaver i prosjektet inkluderer planlegging, kjemikaliebestilling, holde oversikten og skrive rapporter, koordinering med samarbeidspartnere og ansvar for avfallshåndtering. Den ansatte vil i tillegg bli involvert i opplæring i bruk av forskningsinstrumenter for nye brukere av laboratoriet og vil koordinere forskningsaktivitetene til studenter og midlertidig ansatte i prosjektet.

Oversikt over basale HMS utfordringer og evne til å ivareta HMS er viktige elementer i denne stillingen. Den som ansattes vil videre være ansvarlig for godkjenning fra og rapportering til HMS ansvarlige. Ferdigheter i bruk av vitenskapelig programvare ses på som en fordel.

Det både forventes og oppmuntres til samarbeid med andre medlemmer av DTD forskningsgruppen.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Prosjektleder Dr. Sybil Akua Okyerewa Obuobi

eller Kontorsjef Morten B. Jørgensen:

Kvalifikasjoner

Vi søker fortrinnsvis en kandidat med mastergrad i biokjemi, kjemi eller materialteknologi. Solid erfaring med bruk og vedlikehold av tekniske instrumenter (innen analytisk kjemi, kromatografi) er en forutsetning. Det er videre viktig at kandidaten har erfaring med administrative oppgaver, kan kommunisere godt muntlig og skriftlig samt ha oversikt over basale HMS utfordringer og evne til å ivareta HMS. Erfaring med praktisk bruk av avansert mikroskopi er en fordel.

Det kreves gode norsk og engelskunnskaper, både muntlig og skriftlig.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som avdelingsingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1085. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS