Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Avdelingsingeniør / ingeniør ved EISCAT Svalbard Radar

Søknadsfrist: 09.06.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved EISCAT Svalbard Radar er det ledig en fast stilling som avdelingsingeniør.

EISCAT Scientific Association er en vitenskapelig organisasjon som eier tre radaranlegg fordelt på fire stasjoner. UiT – Norges arktiske universitet, Fakultet for naturvitenskap og teknologi (NT) drifter anleggene i Tromsø og på Svalbard på oppdrag fra EISCAT. Fakultetet har i dag 2 ansatte ved EISCAT Svalbard Radar og 6 ansatte ved EISCAT Ramfjordmoen. Hovedoppgave er drift og vedlikehold radarstasjonen på Svalbard, lokalisert ca. 15 km øst for Longyearbyen.

EISCAT Svalbard Radar har finansiering ut 2022.EISCAT utvikler for tiden en moderne radar på fastlandet som ventes å settes i drift rundt 2022.

NT-fakultetet har ca. 430 ansatte og omsetter for ca. 425mkr. Fakultetet har 6 institutt med stor bredde i sine aktiviteter og bred internasjonal kontakt.

Arbeidssted er Longyearbyen, Svalbard.

Arbeidsoppgaver

Du vil sammen med resten av den tekniske staben jobbe med daglig drift av radaren. Stillingens arbeidsoppgaver vil i hovedsak bestå av drift, vedlikehold, feilsøking og service på alle deler i radarsystemet. Arbeidsoppgavene vil også omfatte service og reparasjoner på bygg, kjøretøy samt øvrig mekanisk utstyr. Du vil også være operatør under vitenskapelige eksperimenter. Staben er liten og dette gjør at man kan forvente meget varierte arbeidsoppgaver. Arbeidsoppgavene blir gitt av EISCAT. Arbeid i høyden vil forekomme.

Endring av arbeidsoppgaver må påregnes, etter fremtidige behov.

Stillingen inngår periodevis i skiftordning og kompenseres etter gjeldende avtale.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Avdelingsingeniør Espen Helgesen, leder av EISCAT Svalbard Radar, Telefon: 77 62 52 72, E-post: [email protected] eller
 • Sjefingeniør Michael Rietveld, UiT, Telefon: 77 62 07 39, mobil 995 92 101, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning på bachelornivå. Lang relevant erfaring, viderutdanning, etterutdanning, tileggsutdanning kan kompanseres for manglende formell utdanning.
 • Tidligere erfaring innom drift, vedlikehold, feilsøking og service av utstyr og systemer
 • Gode engelskkunnskaper
 • Gyldig førerkort klasse B
 • Plettfri vandel eller gyldig våpenkort

Det er en fordel om søkeren har kvalifikasjoner innenfor en eller flere av disse områdene:

 • El, gjerne med fagbrev som bygningselektriker
 • Reguleringsteknikk
 • Traktor- og truckfører sertifikat
 • Vedlikehold på kjøretøy

Personlige egenskaper:

 • Vi søker etter en medarbeider som er selvstendig, nøyaktig, serviceinnstilt og har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • Det kreves god fysikk
 • Løsningsorientert og evne å utvikle og forbedre våre rutiner
 • Initiativrik og fleksibel mht. arbeidsoppgaver
 • Ryddig og strukturert

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen er lønnet etter statens regulativ 1085 avdelingsingeniør. I tillegg kommer polartillegg på kr 102,- pr døgn. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Det trekkes 2% pliktig innskudd til Statens pensjonskasse. Inntektsskatten på Svalbard er for tiden på 8 %. I tillegg trekkes folketrygdavgift på 8,2 %.

Bolig, til- og fratredelsesreise og feriereiser dekkes etter gjeldende regulativ.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS