LEDIG STILLING VED VETERINÆRINSTITUTTET

Avdelingsingeniør / overingeniør - seksjon for høyrisikoagens og patologi

Søknadsfrist: 31.03.2023

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet er en forsknings- og kunnskapsorganisasjon underlagt Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet.


Instituttets visjon "God helse hos dyr, fisk og mennesker" skal nås gjennom tydelige mål og gjennom et strategisk, faglig samarbeide med partnere i over 40 land i tillegg til Norge.


Instituttet avdekker og avverger smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsen til dyr, fisk, mennesker og miljø. Sammen med myndigheter og næringsliv arbeider vi også strategisk for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer.


Veterinærinstituttet er et nasjonalt referanselaboratorium på over 30 områder og internasjonalt referanselaboratorium for Verdens dyrehelseorganisasjon (WOAH) på flere områder.


Veterinærinstituttet har rundt 330 ansatte som sammen skal løse vårt viktige samfunnsoppdrag fordelt i våre lokaler i Tromsø, Harstad, Trondheim, Bergen, Sandnes og på hovedkontoret på Ås i Viken.


For ytterligere informasjon om oss viser vi til våre hjemmesider: www.vetinst.no.

Veterinærinstituttet søker en dyktig ingeniør til seksjon for høyrisikoagens og patologi. Seksjonen arbeider med diagnostikk, beredskap, overvåking, forskning og kunnskapsformidling vedrørende helse hos dyr. Det er for tida ca. 25 ansatte ved seksjonen. Seksjonen er nasjonalt referanselaboratorium i patoanatomisk diagnostikk og for diagnostikk av flere alvorlige infeksjonssykdommer hos dyr, blant annet prionsykdommer. Ved seksjonen arbeides det også med forskning på infeksjonssykdommer, multifaktorielle sykdommer og ernæringsrelaterte sykdommer hos dyr. Vi samarbeider med universitets- og forskningsmiljø i inn- og utland, og gir forskningsbasert forvaltningstøtte til Mattilsynet og andre myndigheter. Stillingene er innplassert ved Avdeling for analyser og diagnostikk. Arbeidssted er Ås.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig omfatte arbeid på våre laboratorier for TSE-diagnostikk og histopatologi. Ingeniøren vil få opplæring i ulike metoder og teknikker, og kan bli involvert i seksjonens diagnostikk- og beredskapsarbeid. Enheten har også ansvar for andre oppgaver, og samarbeid med andre medarbeidere innen seksjonen og med resten av Veterinærinstituttet er meget viktig. Det kan være behov for å utføre arbeidsoppgaver ved andre seksjoner.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • utdanning som bioingeniør eller annen relevant biofaglig utdannelse på minimum bachelornivå
 • søkeren må beherske et skandinavisk, samt engelsk språk, både skriftlig og muntlig.
 • mye av arbeidet foregår på laboratorier med utvidet smittesikring (BSL2/BSL3). Søkeren må derfor akseptere å bli sikkerhetsklarert, at nødvendige helseundersøkelser blir gjennomført og å bli vaksinert mot ulike alvorlig smittsomme sykdommer.

I tillegg vil vi vektlegge:

 • praktisk erfaring med relevante diagnostiske metoder innen seksjonens fagområde og personlige egnethet vil tillegges vekt. Fleksibilitet og tverrfaglig kompetanse vil vektlegges.
 • evne og vilje til selvstendig og systematisk arbeid i forbindelse med planlegging og oppfølging av arbeidsoppgavene, gode samarbeidsegenskaper samt erfaring med digitalisering, automatisering og robotisering av laboratoriearbeid og diagnostiske metoder, vil også bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

Vi søker deg som:

 • jobber raskt, effektivt og nøyaktig
 • er fleksibel og har tverrfaglig kompetanse

Vi søker etter motiverte, positive og initiativrike personer som er faglig ambisiøse, selvstendige og med gode samarbeidsevner. Du må kunne identifisere deg med Veterinærinstituttets verdier; fremtidsrettet, faglig ambisiøs og samspillende.

Personlig egnethet vil vektlegges.

Veterinærinstituttet tilbyr

 • et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå og mangfold
 • varierte og faglig utfordrende arbeidsoppgaver
 • gode muligheter for faglig og personlig utvikling
 • en fleksibel og inkluderende arbeidsplass
 • gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som avdelingsingeniør 1085 eller overingeniør 1087, avhengig av kvalifikasjoner.Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden.Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4631505706

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon

Powered by Labrador CMS