LEDIG STILLING VED UIT VETERINÆRINSTITUTTET

Avdelingsingeniør / overingeniør - seksjon for høyrisikoagens og patologi

Søknadsfrist: 16.05.2021

Veterinærinstituttet

Veterinærinstituttet søker gode hoder med engasjement, vilje og godt humør som vil finne løsninger på store samfunnsutfordringer i Norge og i verden. Som nasjonalt beredskaps- og forskningsinstitutt avdekker og avverger Veterinærinstituttet smittsomme sykdommer og andre trusler mot helsa til dyr, fisk, mennesker og miljø. Videre jobber instituttet på lag med myndigheter og næringsliv for god dyrevelferd, trygg mat og bærekraftige bionæringer. Veterinærinstituttet har rundt 300 ansatte på seks steder i landet. Fra våren 2021 er hovedkontoret med unike, moderne forsknings- og laboratoriefasiliteter på Ås sør for Oslo. Se www.vetinst.no

Sjekk vår ledige stilling som avdelingsingeniør/overingeniør!

Ved Veterinærinstituttet Oslo, seksjon for høyrisikoagens og patologi, er det ledig fast stilling som avdelingsingeniør / overingeniør.Seksjon for høyrisikoagens og patologi arbeider med diagnostikk, beredskap, overvåking, forskning og kunnskapsformidling vedrørende helse hos dyr. Det er for tida ca. 30 ansatte ved seksjonen. Seksjonen er nasjonalt referanselaboratorium i patoanatomisk diagnostikk og for diagnostikk av flere alvorlige infeksjonssykdommer hos dyr, blant annet prionsykdommer. Ved seksjonen arbeides det også med forskning på infeksjonssykdommer, multifaktorielle sykdommer og ernæringsrelaterte sykdommer hos dyr. Vi samarbeider med universitets- og forskningsmiljø i inn- og utland, og gir forskningsbasert forvaltningstøtte til Mattilsynet og andre myndigheter. Stillingen er innplassert ved avdeling for analyser og diagnostikk. Arbeidssted er Ås.

Veterinærinstituttet er opptatt av mangfold og inkludering i samfunnet, og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke stillingen, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil hovedsakelig omfatte arbeid på våre laboratorier for TSE-diagnostikk og histopatologi. Ingeniøren vil få opplæring i ulike metoder og teknikker, og kan bli involvert i seksjonens forsknings-, diagnostikk- og beredskapsarbeid. Enheten har også ansvar for andre oppgaver, og samarbeid med andre medarbeidere innen seksjonen og med resten av Veterinærinstituttet er meget viktig. Det kan være behov for å utføre arbeidsoppgaver ved andre seksjoner.

Kvalifikasjoner

  • Utdanning som bioingeniør, eller annen relevant biofaglig utdannelse.
  • Søkeren må beherske et skandinavisk språk både skriftlig og muntlig.
  • Praktisk erfaring med relevante diagnostiske metoder innen seksjonens fagområde vil tillegges stor vekt.
  • Erfaring med digitalisering, automatisering og robotisering av laboratoriearbeid og diagnostiske metoder, vil også bli tillagt vekt.

Personlige egenskaper

  • du jobber raskt, effektivt og nøyaktig
  • du arbeider planmessig og samvittighetsfullt
  • du er samarbeidende og inkluderende
  • du er fleksibel og samspillende

Vi tilbyr

• et arbeidsmiljø preget av et høyt kompetansenivå, faglige utfordringer og mangfold

• en fleksibel og inkluderende arbeidsplass

• gunstige avtaler for lån og pensjonssparing i Statens pensjonskasse og for dette innskuddet, trekkes 2 % av lønn Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ. Stillingen innplasseres som avdelingsingeniør i stillingskode 1085 eller som overingeniør i stillingskode 1087, avhengig av kvalifikasjoner.

Vi ønsker å informere om at Veterinærinstituttets arbeidsspråk er norsk. Hvis du finner ovennevnte av interesse gleder vi oss til å se din søknad. CV, vitnemål, attester og øvrige relevante dokumenter skal legges ved søknaden. Ønskes ytterligere opplysninger om stillingen er du velkommen til å kontakte seksjonsleder Kristian Hoel eller senioringeniør Randi Terland. Vi gjør oppmerksom på at CV benyttes til utvidet søkerliste. Dersom du ønsker å unntas fra offentlig søkerliste, må dette begrunnes i søknaden. Opplysninger kan bli offentliggjort selv om du har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Du varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Webcruiter-ID: 4379734083

Søk på stillingen

Kontaktinformasjon:

  • Randi Terland (Senioringeniør), 45065980
  • Kristian Hoel (Seksjonsleder), 991 54263

Powered by Labrador CMS