Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Overingeniør / avdelingsingeniør - IT avdelingen

Søknadsfrist: 20.04.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved IT avdelingen er det ledig fast stilling som Overingeniør / avdelingsingeniør

Om stillingen

Ved seksjon for identitetsforvaltning og samhandlingssystemer er det ledig en 100 % fast stilling som overingeniør/avdelingsingeniør.

Arbeidssted vil være ved et av våre campus som befinner seg i Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Ringerike eller Horten. Det må regnes med noe reisevirksomhet mellom campusene.

Seksjonens arbeidsområder er brukeradministrasjon, katalogtjenester, autentisering, integrasjoner og samhandlingssystemer som Exchange, Skype og Teams. Flere av tjenestene som benyttes leveres gjennom Microsofts skytjeneste Office 365.

Stillingen vil ha en sentral rolle i seksjonens arbeid innenfor Office 365 og Azure.

Nærmeste leder er seksjonssjef.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Drift og videreutvikling av seksjonens tjenester med hovedfokus på Office 365 og Azure
 • Utarbeidelse av system design, dokumentasjon og brukerveiledninger for seksjonens tjenester
 • Bistå med sikkerhets- og ROS-vurderinger av seksjonens tjenester
 • Bistå seksjon for IT-support med feilsøking og feilretting

Kvalifikasjoner

 • For ansettelse som avdelingsingeniør kreves det relevant utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå og relevant arbeidserfaring. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • For ansettelse som overingeniør kreves det relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå og relevant arbeidserfaring, gjerne masterutdanning eller sivilingeniørutdanning.
 • Nyutdannede med talent for arbeidsområdet og/eller spesiell egnethet vil også vurderes, da fortrinnsvis mot stilling som avdelingsingeniør.
 • Relevante sertifiseringer.
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk.

Ved vurdering av søkere vil det vil bli lagt vekt på

 • Kunnskap om den teknologi som USN bruker
 • Erfaring, interesse og helhetlig forståelse for fagområdet
 • Evne til å jobbe strukturert og systematisk, både selvstendig og i team, og å kunne prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Løsningsorientert, initiativrik og målrettet
 • God til å dokumentere og kommunisere
 • Interesse for å jobbe sammen med andre mot et felles mål

Du bør ha kompetanse og/eller erfaring innenfor flere av følgende områder

 • Azure AD
 • Azure RBAC
 • Active Directory
 • Azure Information Protection / Unified Labeling
 • Office 365 med vekt på Exchange Online, Teams, SharePoint, ATP
 • Office 365 RBAC
 • PowerShell
 • Cloud Backup og Disaster Recovery
 • Cyber Security
 • Automatisering av tjenester

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Overingeniør (SKO 1087): NOK 504 700 - 615 900 per år (ltr. 57-68) eller avdelingsingeniør (SKO 1085): NOK 449 300 – 523 200 per år (ltr. 50-59). I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes.

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk på stillingen