LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Avdelingsingeniør / overingeniør (vikariat) - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 04.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Institutt for klinisk odontologi

Om stillingen

Ved UiT Norges Arktiske Universitet, Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig et inntil 3 års vikariat, i stilling som avdelingsingeniør/overingeniør ved Institutt for klinisk odontologi.

Institutt for klinisk odontologi holder til i TANN-bygget på Campus Tromsø, og instituttet har ansvar for masterutdanning i odontologi, bachelorutdanning i tannpleie, forskerlinjen i odontologi, samt spesialistutdanning for tannleger. Stillingen er knyttet til forskningslaboratoriet ved instituttet hvor vi driver odontologisk forskning innen ulike disipliner.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Den som tilsettes skal delta aktivt i forskningen som skjer ved instituttet, og yte teknisk bistand i forbindelse med undervisning. Det forventes at stillingsinnehaveren skal kunne ta ansvar for etablering av nye metoder og videreutvikle eksisterende metoder. Stillingsinnehaveren vil også ha arbeidsoppgaver og ansvar for den generelle driften av laboratoriet inkludert drift, vedlikehold og opplæring i bruk av laboratorieutstyr og HMS-arbeid.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Instituttleder Mohammed Al-Haroni:

eller kontorsjef Laila Berg Nilsen:

Kvalifikasjoner

Det kreves relevant utdanning på minimum bachelor-nivå, men det er ønskelig med mastergradsutdanning eller tilsvarende innen biofysiske, biomedisinske, odontologiske eller materialtekniske fag. Dokumentert og bred erfaring med laboratoriearbeid er en forutsetning.

Erfaring med metoder som bruk av micro-CT innen odontologi forskning, samt mekaniske, fysiske og kjemiske analyser av biomaterialer, og erfaring med metoder som bruk av droplet digital PCR for kopi nummer analyses (CNV) og protein analyser vil bli vektlagt.

Vi søker en person som kan etablere nye metoder og også videreutvikle eksisterende metoder. Erfaring fra laboratorieundervisning, HMS-arbeid, og praktisk veiledning av studenter med forskningsoppgaver vil også telle positivt.

Søkere må ha gode kunnskaper i engelsk og norsk både muntlig og skriftlig.

Gode samarbeidsevner og evne til å arbeide nøyaktig og selvstendig er viktig for stillingens funksjon og vil bli tillagt stor vekt.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen lønnes etter statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør /kode 1087 overingeniør, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS