LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør på gnageravdeling

Søknadsfrist: 27.11.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.

Vi søker deg som har erfaring med forskning og undervisning innenfor fagområdet gnagere som forsøksdyr.

Om stillingen

Ved NMBU Veterinærhøgskolen, Seksjon for eksperimentell biomedisin, er det ledig midlertidig 100% stilling som avdelingsingeniør på gnageravdelingen med varighet på ett år.

Seksjon for eksperimentell biomedisin driver undervisning og forskning innenfor fagområdet forsøksdyrlære og består av akvarier for laks og modellfisk, samt avdelinger for gnagere og produksjonsdyr. Denne stilingen er hovedsakelig tiltenkt gnageravdelingen, men det kan tidvis være aktuelt med bistand ved seksjonens øvrige avdelinger.

Vi ønsker en selvstendig person med erfaring med gnagere som forsøksdyr for å ta seg av det daglige stellet av avdelingens dyr, inkludert mus, rotte og marsvin. Den som tilsettes vil også bli involvert i den praktiske undervisningen av fakultetets studenter og vil bistå i forskningsprosjekter ved avdelingen.

Arbeidsoppgaver

 • Stell og tilsyn av dyr på gnageravdelingen.
 • Håndtering, fiksering og avl av gnagere.
 • Vedlikehold og renhold av instrumenter og utstyr.
 • Praktisk undervisning av dyrepleierstudenter.
 • Assistanse til forskere som utfører forsøk ved avdelingen og bistand ved for eksempel prøveuttak.
 • Tidvis stell av dyr ved seksjonens øvrige avdelinger kan også være aktuelt, inkludert produksjonsdyr og fisk.
 • Andre praktiske og administrative oppgaver ved seksjonen kan tillegges stillingen ved behov.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjoner:

Det kreves:

 • Relevant utdanning innen biologi, dyrepleier eller tilsvarende på BSc- nivå.
 • Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Praktisk erfaring fra gnageravdeling.
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med avl av gnagere, inkludert kjønnsbestemmelse og genotyping.
 • Erfaring med ulike anestesiteknikker som benyttes for gnagere.
 • Undervisningserfaring med studenter på universitet-/høgskole.
 • Erfaring med gnagere brukt i forskning.
 • Relevant erfaring fra lignende arbeid.
 • Godkjent kurs i forsøksdyrlære for EU kategori A, B og D (tilsvarende FELASA C), med praksis på gnagere.

Personlige egenskaper:

Du må:

 • Være vant til å håndtere dyr.
 • Ha interesse for god dyrevelferd.
 • Ha god lab-teknisk og drift-teknisk forståelse.
 • Ha pedagogiske evner og interesse for å drive med undervisning.
 • Være selvstendig og ha gode samarbeidsevner.

Personlig egnethet tillegges stor vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 avdelingsingeniør, ltr. 48 - 65 NOK 456.800 – 604.400 avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 27.11.2022

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS