LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør innen veterinærmedisinsk patologi

Søknadsfrist: 04.12.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Veterinærhøgskolen

NMBU Veterinærhøgskolen er landets eneste veterinærfaglige utdanningsinstitusjon og gir kompetanse innen veterinærmedisin og veterinær samfunnsmedisin. Fakultetet utdanner veterinærer, dyrepleiere og doktorander i Veterinærvitenskap og forsker på veterinærmedisin og relaterte biomedisinske fagområder. Vi har 500 studenter og er 430 ansatte.


Fakultetet består av instituttene; Institutt for prekliniske fag og patologi, Institutt for parakliniske fag, Produksjonsdyrmedisin og Sports- og familiedyrmedisin. Vi driver også Dyresykehuset, som er nært knyttet til vår forskning og utdanning, og tar i mot pasienter fra hele landet.


Faggruppe for patologi har 10,8 faste stillinger, hvorav 3,8 av disse er knyttet til histologilaboratoriet. Faggruppen har ansvar for undervisning av veterinærstudenter i generell og spesiell patologi hvor obduksjoner av dyr og histologisk undersøkelse av materiale fra disse er en viktig del. Laboratoriet har også en viktig funksjon i å lage annet materiell til undervisningen i anatomi og patologi. Det er også mange oppdrag knyttet til ulike interne og eksterne forskningsprosjekter.


NMBU har i dag campus på Ås og i Oslo. Veterinærhøgskolen er i dag på campus Adamstuen i Oslo, men det forventes flytting til helt nye og toppmoderne lokaler med mye nytt utstyr på Campus Ås vinteren 2021.

Vi søker en fleksibel medarbeider som er interessert i histologiske teknikker og som motiveres av å jobbe i team mot et felles mål om å oppnå effektiv drift og skape godt arbeidsmiljø under og etter etablering i nye, toppmoderne laboratorielokaler.

Om stillingen

Institutt for prekliniske fag og patologi ved Faggruppe for patologi er det ledig midlertidig 100% stilling som avdelingsingeniør innen patologi for 1 år. Snarlig tiltredelse.

Arbeidsoppgavene vil være varierte, hovedsakelig innen tradisjonelle histologiske teknikker, men også med mulighet for utvikling innen moderne metoder med nytt avansert utstyr i nye lokaliteter.

Arbeidsoppgaver

 • registrering av prøver og protokoller med bruk av ulik programvare
 • framføring og innstøping av vevsprøver
 • snitting og farging av vevsprøver
 • skanning av vevssnitt for digital histologi
 • immunhistokjemiske undersøkelser
 • bidra til drift/vedlikehold av utstyr inkludert utstyr til digital patologi
 • følge opp HMS rutinene og bidra til et ryddig laboratorium

Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjoner

Det kreves:

 • Som avdelingsingeniør stillingskode 1085 kreves det 3-årig relevant høyere utdanning. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Som avdelingsingeniør stillingskode 1411 kreves det minimum 3-årig relevant høyere utdanning som ingeniør, f.eks bioingeniør.
 • Gode språkkunnskaper både muntlig og skriftlig i norsk eller et annet skandinavisk språk.

Nyutdannede oppfordres til å søke.

Det er ønskelig med:

 • Gode engelskkunnskaper, muntlig og skriftlig.

Følgende vil telle positivt:

 • Arbeidserfaring fra histologisk laboratorium (parafinsnitting, histokjemiske fargeteknikker, immunhistokjemi og/eller in situ hybridisering).
 • Bruk av digital patologi.
 • Gode IKT-ferdigheter.
 • Bruk av molekylærbiologiske metoder.

Personlige egenskaper

 • Positiv innstilling og ønske om å bidra til et godt arbeidsmiljø.
 • Evne til å kunne jobbe selvstendig og i team.
 • Ha stor arbeidskapasitet.
 • Være systematisk, nøyaktig og fleksibel.
 • Evne til å få unna arbeidsoppgaver på eget initiativ.
 • Være motivert for stillingen.
 • Være nysgjerrig, ha interesse for å kunne sette seg inn i nye problemstillinger og kunne bidra til god forskning.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør LR22 (ltr. 43-57) (NOK 404.400 - 507.400) eller 1411 Avdelingsingeniør LR15 (ltr. 51-59) (NOK 458.900 – 526.000) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 04.12.2020

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS