LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør innen produksjonsteknikk

Søknadsfrist: 27.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for realfag og teknologi

Fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer som trengs for å nå FNs bærekraftmål. Vi har om lag 150 ansatte, 70 doktorgradsstudenter og snart 1500 studenter.


Utdanningen og forskningen ved REALTEK favner bredt og inkluderer fagområdene datavitenskap, maskin og prosessteknologi, robotikk, byggeteknikk og arkitektur, industriell økonomi, miljøfysikk og fornybar energi, geomatikk, vann- og miljøteknikk, anvendt matematikk samt lærerutdanning innen realfag og naturbruk.

Har du lyst til å være med i produksjon av forsknings- og undervisningsutstyr ved vårt fakultet? Vi utdanner morgendagens ingeniører og lektorer med fokus på det grønne skriftet. Høres det spennende ut? Da kan dette være jobben for deg!

Om stillingen

Ved fakultet for realfag og teknologi (REALTEK) er det ledig fast 100% stilling som avdelingsingeniør innen produksjonsteknikk.

REALTEK utvikler forskningsbasert kunnskap og utdanner sivilingeniører og lektorer.

Gode tekniske innretninger og avansert utstyr er viktig og nødvendig innen forskning, utvikling og utdanning. Fakultetet har svært gode fasiliteter for produksjon av slikt utstyr og fornyer og styrker verkstedsfasilitetene for å kunne levere fremtidsrettet utdanning og forskning.

Fakultetet har i dag et hovedverksted og et instrumentmakerverksted (finmekanikerverksted). Verkstedene betjener REALTEK og øvrige fakulteter/enheter ved universitetet.

Vi er stolte av å ha praktiske kurs i utdanningsløpene våre og flere av kursene kjøres ved verkstedet.

Stillingen som avdelingsingeniør innen produksjonsteknikk er en allsidig og utfordrende jobb. Du vil veilede studenter og forskere og bidra i oppfølging av lærlinger. Du vil få forskjellige og interessante oppgaver som 3d-modellering, DAP (CAM) programmering for våre styrte maskiner (3-5 akse), dreiing, sveising og sammenstilling.

REALTEK har i dag god kapasitet innen CNC-maskinering, og innen manuelle maskiner. Som ansatt i stillingen vil du få ansvar for å utvikle og videreføre kompetansen innen begge områder. Hos oss får du mulighet til å bruke og videreutvikle kompetansen din sammen med fakultetets vitenskapelig og teknisk ansatte.

Du vil være i et miljø preget av hyggelige medarbeidere som liker å jobbe sammen for å løse oppgaver.

Arbeidsoppgaver

Aktuelle oppgaver:

 • Veilede studenter og forskere
 • Programmering, drift og vedlikehold av CNC- og manuelle maskiner. Dette inkludere også kompetanseutvikling i henhold til fremtidig maskinpark.
 • Oppfølging av lærlinger
 • Produsere utstyr og maskiner på bestilling
 • Assistere generelt i den daglige driften ved fakultetet.

Kompetanse

Det kreves:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høgskole (minimum bachelor). Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Fagbrev/dokumenterte kvalifikasjoner som verktøymaker, industrimekaniker eller CNC operatør.
 • Norsk flytende – skriftlig og muntlig
 • Gode engelskkunnskaper

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • God teknisk forståelse og erfaring med mekanisk industri og verktøyproduksjon.
 • CNC kompetanse
 • Evne til å arbeide strukturert, nøyaktig og etter spesifikasjoner.
 • Gode IT kunnskaper.

Følgende personlige egenskaper vektlegges:

 • Interesse og ferdigheter innen formidling gjennom undervisning og prosjektdeltagelse.
 • Strukturert og ansvarsbevisst
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • At du er en trivelig person som kan bidra til et positivt, utviklende arbeidsmiljø.

NMBU- REALTEK ønsker flere kvinner i tekniske stillinger. Kvinner oppfordres til å søke.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme 22, lønnstrinn 43 –57 (NOK 404 400 – 507 400), avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 27.05.2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS