LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør innen plantefenotyping

Søknadsfrist: 15.02.2024

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU skal bidra til å sikre fremtidens livsgrunnlag gjennom fremragende forskning, utdanning, formidling og innovasjon. Vi har landets mest fornøyde universitetsstudenter, som får forskningsbasert utdanning i et unikt studentmiljø. Våre kandidater får med seg høy kompetanse på tverrfaglig samarbeid og er populære i arbeidsmarkedet.

NMBU har internasjonalt ledende forskningsmiljøer innen flere fag. Sammen med våre partnere i samfunns- og næringslivet bidrar vi til å løse noen av de største samfunnsutfordringene i vår tid. Vi satser på innovasjon, formidling og entreprenørskap fordi vi mener disse utfordringene best løses med felles innsats.

Vi mener at et godt arbeidsmiljø preges av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Vi vil legge arbeidsplassen til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til a forme fremtidens mat- og bioproduksjon gjennom undervisning og forskning innen biologi og bærekraftig produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Fakultetet har en årlig omsetning på ca. 250 millioner kroner.

Fakultetet er organisert i ni faggrupper: Genombiologi, avl og kvantitativ genetikk, drøvtyggerernæring og fysiologi, etologi og husdyrmiljø, ernæring og fysiologi, akvakultur, planteproduksjon, hagebruk og teknisk faggruppe.

Fakultetet har åtte større og mindre forskningssentre og laboratorier, herunder et Senter for fremragende innovasjon (SFI), Foods of Norway. Fakultetet har ansvar for bachelor- og masterprogrammer i akvakultur, biologi, husdyrvitenskap og plantevitenskap samt engelskspråklige masterprogrammer i Agroecology, Plant Sciences, Feed Manufacturing Technology og Genome Sciences.

Fakultetet har ansvar for ph.d.- program i husdyrvitenskap og plantevitenskap. Fakultetet har for tiden ca. 690 bachelor- og masterstudenter og 90 ph.d.-studenter. Fakultetet har ca. 240 ansatte, og har egen fakultetsadministrasjon.

Om stillingen

Ved Institutt for plantefag, fakultetet for biovitenskap er det ledig midlertidig stilling som avdelingsingeniør innen plantefenotyping fra ca. 01.04.2024 til 31.12.2024, med muligheter for forlengelse.

Stillingen vil være basert på forsøksgården Vollebekk, hvor vi de siste årene har utviklet stor aktivitet innen bruk av droner og fenotypingsrobot til å automatisere datainnsamlingen i feltforsøk med korn, proteinvekster og engvekster. Dette er en unik mulighet for kvalifiserte kandidater til å være med på å videreutvikle forsøksmetodikk innen dette fagområdet som er i rask utvikling.

Arbeidsoppgaver

 • Organisere innsamling av data med droner, fenotypingsrobot og jordsensorer gjennom feltsesongen
 • Kvalitetskontroll av innsamlede data
 • Dataprosessering og analyser
 • Ferdigstille dataanalyser overfor brukerne
 • Metodeutvikling
 • Ansvar for vedlikehold og drift av droner, fenotypingsrobot og jordsensorer
 • Delta i daglige arbeidsoppgaver på forsøksgården
 • Være tilgjengelig for å bistå i andre arbeidsoppgaver på fakultetet ved behov.

Kompetanse

Kompetansekrav

 • Bachelor eller mastergrad innen robotikk, geomatikk, datavitenskap, informatikk eller tilstøtende fagfelt. Relevant erfaring eller realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Gode ferdigheter innen prosessering og analyser av store datamengder ved hjelp av programmering

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Erfaring med analyser og prosessering av bildedata fra droner
 • Programmeringsferdigheter
 • Erfaring innen feltforsøk med planter er en fordel, men ikke nødvendig da opplæring vil bli gitt.

Du må:

 • Ha gode samarbeidsevner
 • Være løsningsorientert, pålitelig og nøyaktig
 • Kunne jobbe systematisk og ha god planleggingsevne

Personlig egnethet vektlegges høyt. Det må påberegnes arbeidstopper utenom ordinær arbeidstid i sesongen, avhengig av værforhold og plantenes utvikling.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, (ltr. 48-65) (NOK fra 487 800-635400) per år avhengig av kvalifikasjoner. For spesielt godt kvalifiserte kandidater kan høyere avlønning vurderes. Stillingen er tilsluttet Statens Pensjonskasse.

Nærmere opplysninger ved:

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 15.02.2024.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Din CV må legges inn i JobbNorges CV-skjema og ikke bare legges med som vedlegg. Dette for å kunne innfri forskrift til forvaltningsloven §15.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS