LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør innen husdyrproduksjon – besetningsansvarlig storfe

Søknadsfrist: 31.12.2022

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1900 ansatte, hvorav om lag 500 stipendiater, 6700 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Senter for husdyrforsøk (SHF) er det nasjonale anlegget for forsøk og undervisning i husdyrproduksjon, og er en del av Norges nasjonale miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). SHF betjener hele campus Ås, diverse forskningsinstitusjoner og næringsaktører innenfor landbruket med forskning på husdyrproduksjon hos storfe, gris, sau, geit og fjørfe i moderne fasiliteter.


Vi er lokalisert på Ås Gård i Syverudveien 27, 1433 ÅsGården ligger fint plassert ca. 1 km fra Universitetetsområdet. Både storfe, småfe, gris, fjørfe og jordbruk har sine driftsbygninger på området. SHF er en enhet med til sammen 30 ansatte.

Ansvarsfull besetningsansvarlig til forskningsgård – Vi søker deg med spesiell interesse for/kunnskap om storfe

Om stillingen

Ved NMBU – Senter for husdyrforsøk (SHF) er det ledig en fast heltidsstilling som avdelingsingeniør innenfor husdyrproduksjon.

Stillingen inngår i storfe-avdelingen. Senterets hovedoppgaver er knyttet til forsknings- og utdanningsoppgaver innenfor bl.a. husdyrfag, veterinærmedisin, landbruk- og forteknologi.

Stillingen er fysisk krevende.

Arbeidssted er i Syverudveien 27, 1433 Ås.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for besetningsmanagement (inkl. reproduksjon), utredning og oppfølging i samarbeid med arbeidsleder, veterinær og rådgiver spesifikt relatert til storfe.
 • Alt forefallende arbeid innen dyrestell og drift relatert til husdyrproduksjon – storfe, sammen med avdelingens øvrige ansatte
 • Vedkommende vil jobbe sammen med ansatte i andre avdelinger etter kapasitet og behov.
 • Oppgaver relatert til senterets undervisnings- og forskningsaktiviteter
 • Ansvar, i samarbeid med arbeidsleder, for gjennomføring, overvåking, registrering, utvikling og rapportering av forsøksdata
 • Selvstendig håndtering, oppfølging og utredning av enhetens driftsutstyr, verktøy og avansert teknologi
 • Relevante administrative oppgaver relatert til enhetens drift
 • Deltagelse i turnus- og vaktordninger

Kompetanse:

Faglig kvalifikasjonskrav:

 • Relevant utdanning fra universitets- eller høyskole på minimum bachelor-nivå, fortrinnsvis agronomutdanning i bunn
 • Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

Det kreves også:

 • Erfaring innenfor husdyrproduksjon med hovedvekt på storfe
 • Erfaring i databruk, elektroniske plattformer og avansert teknologi innenfor husdyrproduksjon. (f.eks. Office, Husdyrkontroll, AMS eller tilsvarende systemer)
 • Erfaring i besetningsmanagement, særlig storfe
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Sertifikat klasse B

Det er ønskelig med:

 • Relevant erfaring med forskningsprosjekter og relaterte oppgaver
 • Relevant administrativ erfaring
 • Lederegenskaper og/eller erfaring med ledelse
 • Relevant erfaring innenfor opplæring og veiledning
 • Erfaring i etablering og utvikling av nye metoder og prosesser
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner og at du er vant til å jobbe i team.
 • Erfaring med landbruksutstyr, gjerne ha maskinførerbevis M4 eller BE
 • Sertifikat klasse T

Personlige egenskaper:

 • Være fremoverlent, nysgjerrig og ha teknisk innsikt
 • Høy arbeidskapasitet, være fleksibel, utholdende og ha god gjennomføringsevne
 • Trives med å jobbe med kollegaer, være entusiastisk, positiv og med gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Initiativrik og løsningsorientert innen drift, FoU, datafangst, forskning og teknologi
 • Systematisk, strukturert og gode planleggingsevner
 • Selvstendig og ansvarsbevisst

Personlig egenhet vektlegges.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode avdelingsingeniør. Kode 1085 LR 22, (Ltr. 48 – 65) Kr 456800 – 604400 avhengig av kvalifikasjoner.

For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

 • Seksjonssjef Rachel Chojnacki (prosjekt- og undervisnings-koordinator) Tlf.: +47 468 35705

E-post: [email protected]

Informasjon til søkere.

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 31.12.2022

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS