LEDIG STILLING VED NMBU

Vikariat Avdelingsingeniør - Stoffskifteavdelingen

Søknadsfrist: 15.04.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.


Fakultetet består av de to instituttene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV.


Institutt for plantevitenskap (IPV) har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».


Faggruppen plantebiologi og bioteknologi består har 18 ansatte. Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning. Hvordan det ytre miljøet oversettes til indre signaler i plantene er sentralt i vår forskning. Vi jobber også med hvordan kunnskapen kan brukes i praktisk planteproduksjon.

Om stillingen

Ved fakultetet for Biovitenskap (Biovit), Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap (IHA) er det en ledig ca 12-måneders vikariat som avdelingsingeniør fra med medio august 2021.

Instituttet har ca. 140 ansatte som arbeider med undervisning og forskning innen husdyr og akvakultur. Instituttet dekker disse fagområdene: ernæring, fôring, etologi, husdyrmiljø, molekylærbiologi, genetikk og avl.

Den som ansettes vil være knyttet til Stoffskifteavdelingen som består av fem ingeniører/teknikere. Stoffskifteavdelingen bidrar med resultater til forskningen ved Biovit-IHA og andre oppdragsgivere. Vårt hovedvirke er ernæringsforsøk og undervisning på husdyr. En del av arbeidet vil være i samarbeid med instituttets forskere.

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for stell og dyrevelferd hos drøvtyggerne som benyttes i forskningen og undervisningen ved avdelingen.
 • Ansvar for fôrhandtering og fôrplanlegging i samarbeid med oppdragsgivere.
 • Prøvetaking og prøvebearbeiding i undervisning og andre pågående forsøk ved avdelingen.
 • Ansvar for teknisk utstyr og instrumenter som benyttes ved avdelingen.
 • Hjelpelærer i undervisning av studenter ved behov.
 • Kommunikasjon og oppfølging av forskere og oppdragsgivere i forbindelse med forskningsprosjekter og undervisning.
 • Renhold og orden i avdelingens rom.
 • Datahåndtering og utforming av relevante prosedyrer og skjema.
 • Arbeidet kan også gjelde andre dyrearter enn drøvtyggerarter.
 • Noe kvelds- og helgearbeid må påregnes i forbindelse med gjennomføring av forskningsprosjekter.

Kompetanse

Faglige kvalifikasjonskrav

Det kreves:

 • Høyere utdanning på bachelornivå eller tilsvarende innenfor relevant fagfelt (f.eks. husdyrvitenskap, dyrepleier).
 • Relevant arbeidserfaring og høy kompetanse innen håndtering av storfe og/eller småfe.

Det er ønskelig med:

 • Relevant erfaring og kompetanse innen prøvetaking av dyr i forsøk.
 • Erfaring innen undervisning.
 • Arbeidserfaring fra båsmelking av ku eller geit.
 • Kurs i produksjonsdyr som forsøksdyr.

Personlige egenskaper/egnethet

 • Systematisk, nøyaktig og selvstendig.
 • Pragmatisk og effektiv.
 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner.
 • God til å tilegne deg nye arbeidsoppgaver/ansvarsområder.
 • Faglig entusiasme og fleksibilitet.
 • Indre motivert arbeidsinnsats og driv.
 • Noe teknisk innsikt og interesse.
 • Den som ansettes kan ikke ha kjente allergier mot fôr eller dyr
 • Den som ansetes må kunne handtere tunge løft (>15 kg).
 • Gode norskkunnskaper muntlig/skriftlig er et krav.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Lønn som avdelingsingeniør (kode 1085/LR22) innenfor et spenn mellom kr 404.400 – 507.400 avhengig av kompetanse og erfaring. Stillingen er tilsluttet Statens pensjonskasse

For nærmere opplysninger, kontakt:

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 15.04. 2021.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS