LEDIG STILLING VED NMBU

Overingeniør / avdelingsingeniør innen databasehåndtering og 2. linje support

Søknadsfrist: 20.03.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om avdelingen

Studieavdelingen har i dag rundt 25 ansatte, og vi har arbeidssted i idylliske omgivelser på campus Ås. Avdelingen har tre enheter, Studentenes informasjonstorg (SiT), Læringssenteret og Enhet for studieadministrative tjenester (SAT). Stillingen er plasser i SAT, og den som blir ansatt vil være med i et team som sammen følger opp NMBUs studieadministrative IKT-systemer.

Har du erfaring med databaser og liker du å jobbe analytisk med å se sammenhenger mellom ulike systemer og vedlikeholde grunnlagsdata? Da trenger studieavdelingens team deg.

Om stillingen

I studieavdelingen ved NMBU er det ledig 1 fast stilling som overingeniør/avdelingsingeniør for å følge opp databaser og studieavdelingens ulike IT-systemer.

Hovedansvar vil være knyttet til vedlikehold og support knyttet til Felles studentsystem.

Arbeidsoppgaver

Personene vil inngå i et team som blant annet følger opp:

 • Vedlikehold og support på studieadministrative systemer, herunder Felles studentssystem, WISEflow, Canvas og andre studieadministrative systemer.
 • Bidra inn i arbeidet med å digitalisere prosesser og ta i bruk og utvikle fellesløsninger på tvers i sektoren
 • Implementere og drifte integrasjoner i samarbeid med andre

Hovedansvar vil være knyttet til vedlikehold og support knyttet til Felles studentsystem.

Kompetanse:

Kvalifikasjonskrav:

 • For tilsetting som avdelingsingeniør kreves utdanning på bachelornivå innen informatikk eller annen relevant utdanning.
 • For tilsetting som overingeniør kreves utdanning på masternivå innen informatikk eller annen relevant utdanning.
 • Lang arbeidserfaring og relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Grunnforståelse og erfaringer med databaser og administrative systemer
 • Erfaring fra supportarbeid
 • Kjennskap til FS og UH-sektoren er en fordel

Personlige egenskaper vektlegges, og du må:

 • Være analytisk, selvstendig og leveringsdyktig
 • Like å jobbe i team og være en aktiv bidragsyter i teamet
 • Være serviceinnstilt og like å jobbe med support
 • Takle høyt arbeidspress

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 - Avdelingsingeniør (ltr 43-57, NOK 404 400 – 507 400) eller stillingskode 1087 – Overingeniør (ltr 53-69 NOK 474 500 – 630 500)– avhengig av kvalifikasjoner. For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Nærmere opplysninger ved:

 • Studiedirektør Ole-Jørgen Torp, tlf +4795743860 eller
 • Seksjonsleder Bodil Norderval tlf: +4797179673

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 20. mars 2021

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS