Ledig stilling ved NMBU

Avdelingsingeniør / overingeniør / senioringeniør innen bioteknologi og biokjemisk analyse

Søknadsfrist: 10.07.2020

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner.


Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.


NMBU har 1700 ansatte og 5200 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert på Ås. Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet. Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM på https://www.nmbu.no/fakultet/kbm.

Vil du bli en sentral drivkraft i et ledende bioteknologisk forskningsmiljø med interessante analytiske utfordringer?

Om stillingen

Ved Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) er det ledig en fast stilling som Avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør innen bioteknologi og biokjemisk analyse. Stillingen tilhører et stort, kompetitivt og internasjonalt forskningsmiljø og den nye ingeniøren forventes å få en sentral rolle i miljøet ved å styre sentrale analysefasiliteter, støtte opp under en rekke forskere og forskningsprosjekter, og utføre egne forskningsoppgaver. Vi leter etter en person som ønsker å forske, men som ser for seg en støttende rolle. Stillingen medfører noen rutineoppgaver knyttet til drift av våre (avanserte) analysefasiliteter, spesielt diverse typer kromatografisystemer (HPLC) og gjerne annet utstyr som brukes innen biokjemisk analyse (f.eks. massespektrometri). Ellers vil arbeidstiden gå med til å løse varierte oppgaver.

Personen som tilsettes, vil være knyttet til Protein Engineering and Proteomics (PEP) gruppen, men vil ha interaksjoner med andre grupper, slik som Bioprocess Technology and Biorefining (BioRef)gruppen. For mer informasjon om disse gruppene, se:

https://www.nmbu.no/en/faculty/kbm/research/groups/pep

og

https://www.nmbu.no/en/faculty/kbm/research/groups/btb.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og bruk av avanserte analytiske metoder, spesielt for karbohydrater, men også andre biokjemisk relevante komponenter.
 • Produksjon og rensing av forskjellige typer enzymer.
 • Fermentering.
 • Utvikling og bruk av nye typer målemetoder for enzymaktvitet.
 • Utførelse og utvikling av bioprosesser, f.eks. enzymatisk nedbryting av biomasse.
 • Utføre mindre forskningsprosjekter i samspill med gruppens forskere, gjerne med samtidig videreutvikling av egen og gruppens kompetanse.
 • Veiledning av master- og doktorgradsstudenter og noe undervisning

Den som ansettes

 • skal ha ansvar for å drifte diverse typer kromatografisystemer og støtte forskere og studenter i å bruke disse systemene.
 • forventes å utvikle seg til en problemløser når det gjelder bruk av disse systemene; utvikle evne til selv å løse problemer og å forholde seg på en hensiktsmessig måte til utstyrsleverandører.
 • skal utføre og utvikle forskjellige typer avanserte biokjemiske analyser i samarbeid med forskjellige forskere og forskningsprosjekter.
 • skal være en sentral støttespiller til gruppeleder i driften og utvikling av instrumentparken og utvikling av nye prosjektideer (f.eks. utføre mindre pilotforsøk på nye områder; kontakter med industripartnere).
 • skal utføre flere typer bioteknologiske forsøk, avhengig av kompetansen og gruppens forskningsportfolio.

Kvalifikasjonskrav, ønskede erfaringer, kunnskaper og personlige egenskaper

Vi ønsker oss en person med betydelig erfaring i bruk og drift av utstyr for biokjemisk analyse, spesielt diverse typer kromatografiutstyr, og gjerne med god innsikt i karbohydrat- og/eller protein-relaterte analysemetoder. Erfaring innen bioteknologisk forskning utover det rent analytiske er en fordel.

Utover dette er personlig egnethet det viktigste kriteriet: vi ønsker en medarbeider som brenner for forskning og som har de personlige egenskapene som gjør ham/henne til en sentral og verdsatt ressurs i gruppen.

 • Relevant utdanning på minimum mastergradsnivå eller tilsvarende for tilsetting som overingeniør eller senioringeniør. For tilsetting som avdelingsingeniør kreves relevant utdanning på minimum bachelornivå.
 • Erfaring innen bruk av avanserte instrumenter for biokjemisk analyse, deriblant diverse typer HPLC-systemer.
 • Personlig egnethet: motivert, serviceinnstilt, ambisiøs på egne og forskningsgruppens vegne, gode kommunikative egenskaper på alle plan, på engelsk og fortrinnsvis også på et skandinavisk språk.

Erfaring som er relevant for en eller flere av de mulige forskningsoppgavene som nevnes ovenfor vil telle positivt og her vil erfaring innen analyse av karbohydrater og polysakkarider vektlegges spesielt.

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres som avdelingsingeniør i (stillingskode 1085) i ltr 45­-57 (414 600- 504 700), overingeniør (stillingskode 1087) i ltr 53-62 (472 000 - 552 800) eller senioringeniør (stillingskode 1181) i ltr 58-67 (513 600-605 500)avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 10.07.2020

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS