LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Utviklingsingeniør innen forskning og formidling - Avdeling for IT

Søknadsfrist: 03.03.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved UiT Norges arktiske universitet, Avdeling for IT, er det ledig en fast stilling som IT-medarbeider i Seksjon for virksomhetsnære tjenester, faggruppe for forskning og formidling.

Avdeling for IT har rundt 135 ansatte og arbeidsoppgavene spenner over et stort område. Avdelingen er organisert i tre seksjoner; Rådgivning og forvaltning, Virksomhetsnære tjenester og Digitale basistjenester. Avdelingen har bl.a. ansvar for utvikling og drift av universitetets datanettverk og infrastruktur, samhandlingsløsninger, forskningstjenester, businessapplikasjoner, web-portal, drift av HPC tjenester, brukerstøtte og ulike applikasjonsløsninger. Les mer på uit.no/ita.

Stillingen har arbeidssted Tromsø.

Faggruppens ansvar og arbeidsoppgaver

Faggruppen for forskning og formidling består i dag av 15 ansatte og har ansvar for forsknings-infrastruktur og IT-tjenester knyttet til forskning. Den er teknisk og faglig systemeier for en rekke digitale tjenester innenfor forskning ved UiT. Faggruppen har ansvar for å forvalte og utvikle digitale forskningstjenester ved å bidra til lagring, arkivering og publisering, modellering, uthenting og analyse av forskningsdata. Driftstjenester for vitenskapelige instrument. Samt avansert brukerstøtte og rådgivning innen forskningsdata.

Gruppen samarbeider og støtter alle fakultet ved UIT, sammen med Universitetsbiblioteket (UB) utvikler og drifter gruppen tjenesten DataverseNO. Dette er en nasjonal tjeneste for lagring og arkivering av åpne forskningsdata. Mange av tjenestene som gruppen leverer i dag er implementert i skytjenesten Mcrosoft Azure.

For å styrke støtten og kunne tilrettelegge bedre for kjernevirksomheten er det ledig en fast stilling med følgende arbeidsoppgaver:

 • Avansert brukerstøtte innenfor forskningsrettet IT
 • Utvikling av skytjenester
 • Drift og utvikling av tjenesten DataverseNO
 • Generell utvikling av IT tjenester for forskning.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

 • Faggruppeleder Steinar Trædal-Henden, Tlf +47 77644105/ +47 93027104, E-post: [email protected] Eller
 • Seksjonsleder Nils Johan Lysnes,, Tlf +47 77660721/ + 47 95207112, E-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha

 • Høyere utdanning innen IT eller annet relevant realfag på bachelornivå eller høyere
 • Svært gode analytiske og problemløsningsferdigheter
 • God kunnskap innen planlegging, drift og vedlikehold av komplekse IT systemer.

Følgende kvalifikasjoner er ønskelige

 • God kjennskap til skyteknologier som Azure, AWS eller Google Cloud
 • Kjennskap til OpenStack eller Kubernets
 • Programmering innen Python, C/C++, Java eller tilsvarende språk
 • Erfaring fra vedlikehold av programvare for vitenskapelig anvendelse
 • Erfaring med databaser (f.eks. PostgresSQL) og håndtering av store datamengder
 • Meget god kunnskap med Linux/CLI og DevOps, inkludert git og CI
 • Kjennskap til drift av digitale vitenskapelige instrument
 • God forståelse og erfaring fra bruk av IT som verktøy i forskning vil bli vektlagt
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
 • Erfaring fra vedlikehold av programvare for vitenskapelig anvendelse
 • Erfaring fra service, prosjekt- og utviklingsarbeid, samt kjennskap til UH-sektoren vil bli sett på som en fordel

I vurderingen av søkerne vektlegges motivasjon og personlig egnethet for stillingen; serviceinnstilling, smidighet, evne til å ta initiativ, faglig engasjement, nysgjerrig på ny teknologi og gode samarbeidsegenskaper.

Søkerne må beherske et skandinavisk språk eller engelsk godt både muntlig og skriftlig. Hvis stillingsinnehaver ikke kan norsk forutsettes det at læres i løpet av tre år fra tiltredelse av stillingen.

Vi ønsker flere kvinner ved Avdeling for IT og oppfordrer kvinner til å søke.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter Statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kunnskaper innen et skandinavisk språk kan dokumenteres på følgen måte:

 • Vitnemål fra Skandinavisk videregående skole med både muntlig og skriftlig karakter i relevant språkfag (140 timer)

Engelskspråklig kunnskap kan dokumenteres på en av følgende måter:

 • Vitnemål fra Norsk videregående skole med karakter I skriftlig og muntlig Engelsk (140timer)
 • TOEFL (Test of English as a Foreign Language)
 • IELTS (International English Testing Service)
 • Fullført universitetsutdannelse innen Engelsk språk og litteratur
 • Fullført ett års studie I Australia, Canada Irland, New Zealand, Storbritannina eller USA hvor engelsk er undervisningsspråket.

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité som har en rådgivende funksjon. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen. Attesterte kopier av vitnemål og attester vil kreves fra kandidatene som innkalles til intervju

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS