Ledig stilling på Universitetet i Sørøst-Norge

Avdelingsingeniør / overingeniør / senioringeniør - IT

Søknadsfrist: 20.10.2020

Universitetet i Sørøst-Norge

Universitetet i Sørøst-Norge har om lag 18 000 studenter og ca. 1500 ansatte. Universitetet er organisert i fire fakulteter, og har undervisnings- og FoU-virksomhet på åtte campus.


Universitetets hovedprofil er å tilby profesjonsrettete, arbeidslivsorienterte og samfunnsrelevante utdanninger, samt anvendt forsknings- og utviklingsarbeid.

Ved IT avdelingen er det ledig fast stilling

Om stillingen

Ved Seksjon for identitetsforvaltning og samhandlingssystemer er det ledig en 100 % fast stilling som avdelingsingeniør/ overingeniør/ senioringeniør.

Arbeidssted vil være ved et av våre campus som befinner seg i Bø, Drammen, Kongsberg, Notodden, Porsgrunn, Ringerike eller Vestfold. Det må regnes med noe reisevirksomhet mellom campusene.

Seksjonens arbeidsområder er brukeradministrasjon, katalogtjenester, autentisering, integrasjoner og samhandlingssystemer som Exchange, Skype og Teams. Flere av tjenestene som benyttes leveres gjennom Microsofts skytjeneste Microsoft 365. Stillingen vil ha en sentral rolle i seksjonens arbeid innenfor telefoni og Microsoft 365. Nærmeste leder er seksjonssjef.

Aktuelle arbeidsoppgaver

 • Drift og videreutvikling av seksjonens tjenester med hovedfokus på SIP-telefoni, Skype for Business, MS Teams og støttesystem
 • Utarbeidelse av system design, dokumentasjon og brukerveiledninger for seksjonens tjenester
 • Bistå med sikkerhets- og ROS-vurderinger av seksjonens tjenester
 • Bistå seksjon for IT-support med feilsøking og feilretting

Kvalifikasjoner

 • For tilsetting i stilling som avdelingsingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet. Videre kan det kreves relevant praktisk arbeidserfaring
 • For tilsetting i stilling som overingeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå og relevant arbeidserfaring, gjerne masterutdanning eller sivilingeniørutdanning. Det legges i tillegg vekt på spesielle krav mht. utdanning, spesialkompetanse, administrativ erfaring eller lederegenskaper tilpasset stillingens funksjoner
 • For tilsetting i stilling som senioringeniør kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende masternivå. Det legges vekt på spesielle krav mht. spesialkompetanse, administrativ erfaring og lederegenskaper. Allsidig arbeidserfaring og relevant tilleggsutdanning kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Relevante sertifiseringer
 • Kunnskap om den teknologien som USN bruker
 • Erfaring, interesse og helhetlig forståelse for fagområdet
 • Gode kommunikasjonsevner muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Du bør ha kompetanse og/eller erfaring innenfor flere av følgende områder

 • SIP-telefoni
 • Microsoft 365 med vekt på MS Teams, men også øvrige produkter
 • Skype for Business
 • Støttesystem (fortrinnsvis Competella)
 • Polycom softphones
 • Polycom PDMS-E (administrasjonsverktøy for softphones)
 • Azure AD
 • Active Directory
 • PowerShell
 • Automatisering av tjenester

Personlige egenskaper

 • Kunne jobbe strukturert og systematisk, både selvstendig og i team, og med evne til å prioritere i perioder hvor det er stort arbeidspress
 • Løsningsorientert
 • Initiativrik og målrettet
 • God til å dokumentere og kommunisere
 • Liker å jobbe sammen med andre mot et felles mål

Vi tilbyr

 • Gode muligheter for kompetanse- og karriereutvikling.
 • Inkluderende miljø med engasjerte kolleger.
 • God pensjonsordning i Statens pensjonskasse.
 • Ansattgoder og fordeler, bl.a. mulighet for trening i arbeidstiden.

Lønn og vilkår

Avdelingsingeniør (kode 1085): LT 50 – 59 / 449 300 – 523 200, Overingeniør (kode 1087): LT 57 – 68 / 504 700 – 615 900. Senioringeniør (kode 1181): LT 65-72 / 583 900 – 667 200 per år. I særskilte tilfeller kan høyere lønn vurderes

Lønnsplassering etter kvalifikasjoner og kompetanse. Fra lønna går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Ansettelsen skjer på de vilkår som til enhver tid gjelder for ansatte i staten, og etter ansettelsen må du påregne at det kan skje endringer i arbeidsområdet.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju bes ta med kopi av attester og vitnemål.

Ansettelsesorgan er ansettelsessutvalget for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Den som ansettes, må rette seg etter de lover, forskrifter og avtaler som til enhver tid gjelder for stillingen.

Universitetet i Sørøst-Norge ønsker å ansette personale som gjenspeiler mangfoldet i befolkningen, og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider for å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen for de som har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke arbeid hos oss.

I henhold til offentlighetslovens § 25 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Slik søker du

Universitetet i Sørøst-Norge benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere til stillingen må registrere sin søknad og CV med vedlegg elektronisk via rekrutteringsportalen Jobbnorge ved å klikke på lenken til høyre ”Søk stillingen”.

Her kan du lese mer om ansettelsesprosessen for teknisk-administrative stillinger ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller på engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det er søkers eget ansvar å sørge for at etterspurt dokumentasjon har blitt lastet opp til søknaden!

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS