LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Avdelingsingeniør / overingeniør / senioringeniør - IT infrastruktur

Søknadsfrist: 21.02.2024

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med omtrent 1 900 ansatte og 17 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap, og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.

Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering er plassert organisasjonsdirektørens linje.

Enheten har i dag omtrent 50 ansatte, med IT som det klart største tjenesteområdet. I tillegg har vi ansvar for organisasjonsutvikling, lederutvikling og dokumentforvaltning. Vi skal hjelpe fagenhetene både direkte, og indirekte via utvikling av effektive administrative arbeidsformer. Sentralt i dette står arbeidet med å utvikle digitale løsninger knyttet til alle våre oppgåver. Omstillingsarbeid er også i stor grad organisasjonskulturarbeid. Enheten har dette som særlig faglig ansvar, og driver omfattende utvikling av ledere og ledelse. 

Høgskulen på Vestlandet har ledig inntil to faste stillinger innen IT infrastruktur

IT- tjenesten på Høgskulen på Vestlandet lyser ut inntil to ledige stillinger som avdelingsingeniør/overingeniør eller senioringeniør IT infrastruktur.Stillingene inngår i vår faggruppe for IT infrastruktur, med ansvar for trådløst og kablet nett, fysiske og virtuelle server-, lagrings-, og backupløsninger. Blant teknologiene faggruppen jobber med i dag er Vmware, Rubrik, Palo Alto og Cisco.Du får en variert og innholdsrik arbeidsdag med muligheter til å påvirke teknologivalg, løsninger og arbeidsmetoder. Vi søker å legge til rette for videre faglig utvikling.

En av stillingene har arbeidssted ved campus Bergen. Den andre stillingen kan ha arbeidssted ved et av høgskulen sine fem campus - Førde, Sogndal, Stord, Haugesund eller Bergen. 

Ansvars- og arbeidsområde:

 • Delta i prosjektarbeid for å forbedre og utvikle gode løsninger
 • Drift av IT- systemer, både OnPrem og Online
 • 3- linje brukerstøtte
 • Planlegge, installere, vedlikeholde, utføre endringer og dokumentere løsninger
 • Sikre at IT- sikkerheten ivaretas
 • Stillingen kan også bli tillagt andre arbeidsoppgaver

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør kreves minimum 3-årig høyskoleutdanning som ingeniør eller utdanning av tilsvarende lengde og omfang innen relevant fagområde.
 • For ansettelse i stilling som overingeniør kreves utdanning på minimum bachelornivå. Det vil bli vektlagt om vedkommende har omfattende og relevant arbeidserfaring, både direkte fagkompetanse og eventuelt ledererfaring, i tråd med hovedarbeidsfeltet for stillingen. Relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet.
 • For ansettelse i stilling som senioringeniør kreves relevant utdanning på minimum masternivå. Det er en forutsetning med omfattande relevant erfaring og spesialkompetanse på særlig høyt nivå tilpasset funksjonene i stillingen. Realkompetanse kan kompensere for kravet om fullført mastergrad, med forutsetning om at kandidaten har bachelorgrad. 
 • God kommunikasjonsevne på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig.
 • Gode kunnskaper innenfor ett eller flere av disse fagområdene:
  • brannmur
  • WLAN
  • lastbalanserere
  • nettverksovervåkning
  • virtuelle og/eller fysiske servere
  • svitsjer

Ønskede kvalifikasjoner:

 • relevante sertifiseringer
 • erfaring fra UH-sektoren

Personlige egenskaper:

 • god kommunikasjonsevne og evne til å samarbeide med ulike fagområder
 • evne til å arbeide selvstendig og i team
 • analytisk og problemløsende tankegang
 • resultatorientert
 • nysgjerrig på ny teknologi, motivert til å lære og utvikle deg selv i stillingen
 • fleksibel og tilpasningsdyktig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Du må være løsningsorientert, bevisst på informasjonssikkerhet og ha fokus på stabil og effektiv drift.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingene er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1085 avdelingsingeniør/ 1087 overingeniør/ 1181 senioringeniør.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen? 

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemål, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søker med utenlandsk utdanning må i tillegg legge ved NOKUT sin generelle vurdering om utdanningen (bachelor- og mastergrad) samsvarer med norsk mastergrad. Se www.nokut.no for mer informasjon om vurdering av høyere utdanning. Vi gjør oppmerksom på at søknad om vurdering fra NOKUT kan ta tid og søknaden bør sendes så tidlig som mulig. Dersom du ikke har fått svar fra NOKUT innen søknadsfristen, legger du ved dokumentasjon fra NOKUT om at de har mottatt søknaden din.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Arbeids- og oppholdstillatelse i Norge er en forutsetning for å tiltre stillingen.

Høgskulen på Vestlandet er underlagt forskrift for eksportkontrollsystem. Forskriften kan komme til anvendelse i behandlingen av søknadene. Kandidater som etter vurdering av søknad og vedlegg sees i konflikt med lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester, vil ikke gå videre i rekrutteringsprosessen. 

Vi tar forbehold om at stillingens plassering i organisasjonen kan bli endret som følgje av ev. justeringer i HVL sin interne organisering.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Overingeniør Terje Fimreite, Tlf 930 55 437e-post: terje.fimreite@hvl.no

2) Nestleder Idar Magne Flemmene-post: idar.flemmen@hvl.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS