LEDIG STILLING VED FORSVARETS FORSKNINGSINSTITUTT

Medarbeider - bioaerosoler (biologiske trusselstoffer og andre mikroorganismer i luft)

Søknadsfrist: 23.03.2023

Forsvarets forskningsinstitutt

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) er et av landets ledende kompetansemiljøer innen teknologi. FFI er en sivil forskningsinstitusjon direkte underlagt Forsvarsdepartementet. Virksomheten har ca 820 ansatte, hvor rundt 600 er forskere og ingeniører som utvikler teknologi og kunnskap for å gjøre Norge i stand til å ha et tidsriktig og effektivt forsvar. Instituttet er tverrfaglig og dekker fag som fysikk, informatikk, kommunikasjonsteknologi, kybernetikk, anvendt matematikk, elektronikk, kjemi, biologi, medisin, statsvitenskap og økonomi. Instituttet ligger på Kjeller ved Lillestrøm og Karljohansvern i Horten.

Vil du jobbe med bioaerosoler og fremtidens forsvar mot biologiske trusler?

FFI skal bidra til å styrke Forsvarets operative evne, alliert samarbeid og totalforsvarsevnen i hele krisespekteret. FFI forsker på problemstillinger innenfor og på tvers av en rekke fagdisipliner tilknyttet biologiske trusler, blant annet innen trusselforståelse og biologisk beredskap. FFI har et nasjonalt 24/7 beredskapslaboratorium tilknyttet mottak og analyse av prøver med ukjent innhold av CBRE-midler.

FFI besitter unik nasjonal kunnskap og kompetanse innen bioaerosoler (biologiske trusselstoffer og andre mikroorganismer i luft) som er et satsningsområde på instituttet.

Akkurat nå jobber vi med å videreutvikle og utvide våre fasiliteter og instrumentering for forskning og utvikling (FoU)- og test og evaluering (T&E)-aktiviteter med bioaerosoler.

Vi søker derfor etter en dyktig og engasjert medarbeider for å styrke og utvikle vår FoU-aktivitet og fagmiljø innen biologiske trusler og bioaerosoler.

Du vil bli del av et unikt fagmiljø med bred tverrfaglig kompetanse. I tillegg til å jobbe mye sammen på tvers av fagområder har vi også stort fokus på å opprettholde tett samarbeid med både nasjonale og internasjonale kolleger.

Eksempler på arbeidsoppgaver:

  • Planlegge, utføre og rapportere fra FoU- og T&E-virksomhet med bioaerosoler
  • FoU- og T&E-virksomhet innen trusselforståelse og utvikling av konsepter, metoder og utstyr for påvisning, overvåkning og prøvetakning av biologiske trusselstoffer i luft
  • Være en nøkkelmedarbeider innen FoU- og T&E-virksomheten og løse praktiske og komplekse arbeidsoppgaver og problemstillinger både på lab og i felt
  • Ansvar for drift, vedlikehold og videreutvikling av nasjonalt unike FoU- og T&E-fasiliteter og høyteknologisk instrumentering for arbeid med bioaerosoler
  • Publikasjon av fagfellevurderte artikler og utarbeidelse av forskningssøknader

Du må ha relevant, realfaglig utdanning på minimum MSc-nivå med gode resultater innen (bio-) aerosolvitenskap, mikrobiologi, molekylærbiologi, biofysikk, bioteknologi, eller tilsvarende utdanninger.

Du vil være direkte involvert i drift, vedlikehold og utvikling av våre bioaerosolfasiliteter og -instrumentering – det er derfor viktig at du er praktisk anlagt, og har en grunnleggende interesse for teknologi.

Det er svært ønskelig at du har:

  • Erfaring innen (bio-)aerosolvitenskap
  • Erfaring med å planlegge, lede og gjennomføre FoU- og T&E-virksomhet med bioaerosoler
  • Erfaring med utstyr for luftprøvetaking/-overvåkning, aerosolinstrumentering og/eller annen relevant analysemetodikk for (bio-)aerosoler

Vi ser etter deg som er allsidig og nysgjerrig, har interesse for anvendte problemstillinger og som har en løsningsorientert tilnærming i arbeidet ditt. Du er systematisk, initiativrik og setter deg raskt inn i komplekse arbeidsoppgaver. Du har gjennomføringsevne og gode analytiske egenskaper.

Vi krever god skriftlig og muntlig framstillingsevne både på norsk og engelsk. Personlig egnethet blir vektlagt.

Vi kan tilby utfordrende og spennende arbeidsoppgaver i et tverrfaglig og utviklingsorientert miljø. Vi har fleksibel arbeidstid, sommertid, bedriftsidrettslag, avtale med treningssenter og andre sosiale tilbud. Som ansatt ved FFI blir du medlem i Statens pensjonskasse som tilbyr låne-, forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uten hensyn til alder, kjønn og bakgrunn, hull i CV-en eller behov for fysisk tilrettelegging. FFI ønsker flere kvinner i denne typen stillinger, kvinner oppfordres derfor til å søke.

De som søker jobb hos oss må kunne sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/ NATO Secret. Du kan lese mer om sikkerhetsklarering på ffi.no.

Lønnen på FFI følger statens lønnsregulativ og beregnes ut ifra relevans, nivå og lengde på utdanning og erfaring. Det trekkes to prosent pensjonsinnskudd til Statens pensjonskasse.

Nærmere opplysninger får du ved å henvende deg til forskningsleder Marius Dybwad, tlf. 930 18 635, eller forsker Else-Marie Fykse, tlf. 917 70 043.

Send søknad, vedlagt kopier av vitnemål fra høyere utdanning, samt attester fra arbeidserfaring som er relevante for stillingen, innen 23. mars 2023. Ref.nr. er 2023/00484.

Søk på stillingen

Kontaktpersoner:

Hjemmeside: www.ffi.no

Powered by Labrador CMS