LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Seniorrådgiver - praksisleder i Avdeling for lærerutdanning

Søknadsfrist: 02.02.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som seniorrådgiver. Stillingen er knyttet til Avdeling for lærerutdanning, og arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand.

Avdeling for lærerutdanning har 35 ansatte. Avdelingen leder og utvikler lærerutdanningene ved universitetet i samarbeid med fakultetene. Avdelingen ivaretar studieadministrative oppgaver knyttet til over 2000 lærerstudenter, har ansvar for koordinering og drift av praksis til disse. Videre har avdelingen ansvar for en rekke lærerutdanningsrelaterte prosjekter initiert av Kunnskapsdepartementet, Utdanningsdirektoratet og andre.

Stillingen vil være knyttet til 8-13 utdanningene (5-årig lektorutdanning og Praktisk pedagogiske utdanninger PPU og Praktisk pedagogiske utdanninger for yrkesfag PPU-Y) og inngår i et team rundt studieleder. Stillingen vil ha funksjon som praksisleder for 8 – 13 utdanningene og vil i hovedsak innebære ledelse av koordinering og utvikling av praksis på ungdomstrinn og videregående skole i disse utdanningene Praksisteamet består av praksisleder og to praksiskoordinatorer. Stillingen rapporterer til avdelingsdirektør.

Arbeidsoppgaver

 • lede og utvikle praksis i 8-13 utdanningene i samarbeid med studieleder
 • lede og delta i utviklingsprosjekter knyttet til lærerutdanningene og avdelingen
 • drift og utvikling av praksis for studenter i 8-13 utdanningene
 • samarbeid med partnerskoler, studenter og fagmiljø ved UiA
 • avtaleinngåelser med skoleeiere og den enkelte skole
 • økonomioppfølging av praksis
 • saksbehandling

Nødvendige kvalifikasjoner

 • For seniorrådgiverstilling kreves fullført mastergrad eller tilsvarende høyere utdanning. Det kreves i tillegg betydelig og relevant arbeidserfaring. Lederkompetanse innen sektoren kan unntaksvis kompensere for deler av utdanningskravet.
 • god kjennskap til ungdomstrinn og videregående skole
 • erfaring med deltakelse og/eller ledelse av utviklingsprosjekter
 • erfaring med å lede møter med mange aktører
 • god kompetanse i bruk av digitale verktøy
 • beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig
 • god muntlig og skriftlig formidlingsevne

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med veiledning
 • god kjennskap til lærerutdanningene
 • erfaring fra studieadministrative datasystemer
 • sakbehandlingserfaring

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • strukturert
 • fleksibel og utviklingsorientert
 • løsningsorientert og nytenkende
 • stor arbeidskapasitet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364 som seniorrådgiver. Lønn fra kr 604.400- 689.100. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver.

Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 02.02.2023

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen og søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS