Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Seniorrådgiver - Handelshøyskolen

Søknadsfrist: 30.04.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som seniorrådgiver ved Handelshøyskolen. Tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til fakultetsadministrasjonen og arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Arbeid ved Campus Grimstad vil også måtte påregnes.

Handelshøyskolen, som er AACSB-akkreditert, er et av seks fakulteter ved UiA, med ca.100 vitenskapelig ansatte og 27 ansatte i administrasjonen. Handelshøyskolen har ca. 2 000 studenter og tilbyr studier innen økonomi og administrasjon, HR, markedsføring, reiselivsledelse, rettsvitenskap og innovasjon, på bachelor-, master- og Ph.d.-nivå, og med god søkning til studiene. Det tilbys også en rekke emner på etter, - og videreutdanning i tillegg til en erfaringsbasert MBA (Master in Business Administration). Det legges vekt på internasjonale, innovative og ansvarlige perspektiver i alle programmene, og det har de siste årene også vært en betydelig rekruttering av ansatte internasjonalt.

Stillingen som seniorrådgiver innebærer blant annet ansvar for kartlegging, igangsetting, koordinering og administrasjon av regionale, nasjonale og internasjonale forskningsfinansierte støtteordninger i tett samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling ved UiA og de vitenskapelige ansatte ved Handelshøyskolen. Det må påregnes reiseaktivitet både nasjonalt og internasjonalt for oppdatering på fagområdet og for å bygge og vedlikeholde faglige relasjoner. Stillingen inngår som en del av fakultetsadministrasjonen og rapportere til fakultetsdirektøren.

Arbeidsoppgaver

 • identifisere og ha oversikt over forskningsfinansieringsordninger og systemer, nasjonalt og internasjonalt, og kommunisere dette ut til den vitenskapelige staben ved Handelshøyskolen
 • ta initiativ til, og bistå de vitenskapelige og forskningsgrupper i langsiktig planlegging av søknadsprosesser, samt igangsetting av søknadsprosesser
 • motivere og gi råd om søknader om forskningsfinansiering og bidra til å øke andel store, tunge forskningsprosjekter (EU)
 • bistå aktivt i posisjonering, søknadsskriving og koordinering av søknadsarbeidet
 • ha ansvar for budsjettering og prosjektoppfølging av forskningsprosjekter
 • planlegge, organisere og gjennomføre kompetansebyggende tiltak som kurs i søknadsskriving, prosjektledelse, budsjettering mm.
 • aktivt bygge nettverk internt og sikre et tett samarbeid med Forskningsadministrativ avdeling
 • bidra i interne strategiske prosesser knyttet til ekstern finansiering
 • delta i kontaktnett og kommunisere med Forskningsrådet og andre nasjonale og internasjonale fond, samt andre kilder for forskningsfinansiering
 • bidra til å videreutvikle forskningsfinansierte prosesser, rutiner og verktøy

Nødvendige kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå, med tilleggsutdanning og praksis innen fagfeltet. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet.
 • svært god fremstillingsevne og kunnskap i norsk/skandinavisk språk, samt engelsk skriftlig og muntlig
 • inngående kjennskap til forskningsfinansiering
 • solid erfaring med søknadsskriving og prosess
 • inngående forståelse av budsjettoppsett og erfaring med prosjektstyring av store prosjekter
 • kunne oversette/gjøre om fagspråk og uttrykk til allment forståelig språk

Ønskede kvalifikasjoner

 • ph.d.-utdanning
 • erfaring med forskningsadministrativt arbeide
 • erfaring med samarbeid med forskere
 • erfaring fra egen forskning
 • erfaring med EU-/NFR-prosjekter
 • kjennskap til universitets- og høyskolesystemet
 • erfaring med budsjettering og økonomistyring av forskningsprosjekter

Personlige egenskaper

 • svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner internt og eksternt
 • evne til å jobbe selvstendig og drive oppsøkende virksomhet
 • handlekraftig og med stor gjennomføringsevne
 • evne til å jobbe strukturert og målrettet
 • evne til å jobbe, i et til tider, hektisk miljø og levere i henhold til tidsfrister

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1364 seniorrådgiver kr. 552 800 – 640 200 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli gjennomført personlighets-/evne- test/tester og innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 30.04.2020

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • seniorrådgiver, HR Anna Færavaag, tlf. 38 14 24 14, mobil 97429499, e-post [email protected]

Søk stillingen