LEDIG STILLING VED NORGES FORSKNINGSRÅD

Regionansvarlig i Agder – Avdeling for mobilisering og regional utvikling

Søknadsfrist: 12.11.2020

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Har du lyst til å mobilisere aktører i Agder til økt forskningsdrevet innovasjon for grønn omstilling og bærekraftig verdiskaping? Er du i tillegg interessert i regionalutvikling? Vår regionansvarlig i Agder går over i ny stilling, og derfor trenger vi nå deg på laget!

Som regionansvarlig har du et tett samarbeid med næringslivet og offentlig sektor, fylkeskommunen, Innovasjon Norge, SIVA, det regionale forskningsfondet i Agder og forskningsmiljøer som Universitetet i Agder og NORCE. Du bidrar til at samarbeidet mellom privat- og offentlig sektor, forskningsorganisasjoner og virkemiddelaktører i fylket blir enda sterkere. I tillegg er du Forskningsrådets representant i mange ulike prosjekter og prosesser, og dermed også en svært viktig ambassadør for oss og for alle virkemidlene våre.

Hovedarbeidsoppgaver

 • mobilisere og kvalifisere flere aktører til å søke Forskningsrådet både fra privat og offentlig sektor
 • ha samarbeid med næringsliv, offentlig virksomhet, forskningsinstitutter og universitet/høgskoler for å informere om Forskningsrådets tilbud og virkemidler
 • motivere aktørene til å søke Forskningsrådet og jobbe med å kvalifisere søkere og prosjekter gjennom rådgivning og veiledning
 • delta i regionale strategiske prosesser og partnerskap for å synliggjøre forskningens plass og funksjon i arbeidet med omstilling og økt verdiskaping
 • være en strategisk og forskningsfaglig rådgiver for fylkeskommunen knyttet til det regionale forskningsfondet i Agder
 • mobilisere til økt norsk deltakelse i Horisont Europa gjennom samarbeid med regionale aktører og Forskningsrådets internasjonale avdeling
 • jobbe for å styrke det regionale forsknings- og innovasjonssystemet i samarbeid med andre relevante regionale aktører

Vi søker deg som

 • har høyere relevant utdanning på mastergradsnivå
 • har erfaring fra forskning eller forsknings- og innovasjonsledelse, gjerne fra forskjellige fagområder og kjennskap til regionens forskningsorganisasjoner
 • har arbeidet med proaktivt oppsøkende arbeid, og har erfaring fra å jobbe i nettverk og å skape resultater gjennom, og sammen med, andre
 • har god kjennskap til regionens aktører og særlig nettverk i, og erfaring fra, regionens næringsliv
 • har god kjennskap til, og gjerne erfaring fra, virkemiddelapparatet
 • er omgjengelig og utadvendt og initiativsterk
 • har god formuleringsevne muntlig og skriftlig på norsk og engelsk
 • har basiskunnskaper i IKT

Regionansvarlig bor fysisk i fylket og du må regne med en god del reiseaktivitet.

Vi tilbyr deg

 • spennende og selvstendige oppgaver som er av strategisk betydning for Forskningsrådet, regionen og samarbeidspartnerne
 • god kollegial samhandling med de andre 12 regionansvarlige og resten av avdelingen
 • lønn etter avtale, medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger
 • sosiale goder som idrettslag, kunstforening og bedriftshytte

Avdeling for mobilisering og regionalutvikling skal bidra til at flere aktører tar i bruk forskning i sitt utviklingsarbeid, og består av 17 medarbeidere hvorav 13 regionansvarlige.

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Avdelingsdirektør Trine Steen, mobil 926 04 791 eller
 • Regionansvarlig Siren Marcussen Neset, mobil 930 83 537, eller
 • går inn på vår nettside www.forskningsradet.no

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Trine Steen (Avdelingsdirektør), +47 926 04 791
 • Siren Marcussen Neset (Spesialrådgiver), +47 930 83 537
Powered by Labrador CMS