Spennende jobbmulighet i gruppene Velferd, Regional utvikling og Arbeidsliv og innovasjon ved NORCE!

Forskerstillinger - NORCE Samfunn

Søknadsfrist: 22.10.2021

NORCE

NORCE er et nytt og fremtidsrettet forskningsinstitutt med stor faglig bredde og sterke kunnskapsmiljøer. Vi leverer forskning og innovasjon innen energi, helse, klima, miljø, samfunn og teknologi.

Våre løsninger svarer på sentrale samfunnsutfordringer og bidrar til verdiskaping lokalt, nasjonalt og globalt.

Ledige faste forskerstillinger - NORCE Samfunn

Om NORCE Samfunn

Samfunnsavdelingen i NORCE består av seks forskningsgrupper; Velferd, Klima, miljø, bærekraft, Arbeidsliv og innovasjon, Omstilling i offentlig sektor, Helsetjenester og helseøkonomi og Regional utvikling. Norges forskningsråd, EU, offentlig og privat sektor, samt interesseorganisasjoner, er alle viktige oppdragsgivere for oss. Her søker vi forskningsfinansiering i spennende programmer, i konkrete utlysninger, gjennom egeninitierte prosjekter, eller som samarbeidsprosjekter. Vi har en årlig omsetning på om lag 120 millioner kroner, og ca. 80 forskere med arbeidssted i Bergen, Stavanger, Kristiansand, Haugesund, Tromsø, Alta og Oslo.

Om stillingene

Grunnet økt oppdragsmengde søker vi etter forskere i gruppene Velferd, Regional utvikling og Arbeidsliv og innovasjon - men vi vurderer også søkere til de andre gruppene.

Vi ser etter deg som:

 • har stor arbeidskapasitet
 • er proaktiv, tar initiativ og er nysgjerrig av natur
 • har gode metodiske og faglige evner
 • jobber selvstendig, strukturert og målrettet
 • har gode samarbeidsevner
 • ønsker å utvikle flerfaglig samarbeid nasjonalt og internasjonalt
 • har prosjektledererfaring eller tilsvarende

Du må like å arbeide i team med prosjektbaserte oppgaver - utvikle prosjektideer og evne å ta disse videre til prosjektforslag som når fram i konkurranse om forskningsmidler. Du trives i en hektisk arbeidshverdag med stor variasjon i arbeidsoppgaver.

Til forskningsgruppen Velferd ser vi spesifikt etter forskere som har erfaring fra, og interesse for, praksisnær forskning og utviklingsarbeid, forskning om samskaping mellom offentlig og frivillig sektor, partnerskapsbasert tjenesteutvikling i offentlig sektor, samt brukermedvirkning og brukerorganisering. Særlig aktuelle forskningsfelt er rus og psykisk helse, arbeid og velferd, helse og mestring, samt recovery og rehabilitering.

Til forskningsgruppen Regional utvikling ser vi særlig etter forskere med kompetanse på nærings- og samfunnsutvikling i nordområdene. Sentrale tema er grønn omstilling og bærekraftig utvikling, innovasjon og verdiskaping samt styrings- og forvaltningsprosesser i nordområdene. Kompetanse innen helse, velferd og brukerinvolvering vil også høve inn i vårt forskningsteam i nord, samt samisk språkbakgrunn.

Til forskningsgruppen Arbeidsliv og innovasjon ser vi særlig etter forskere med kompetanse på organisasjonsutvikling, endringsledelse, arbeidsmiljø, HMS og samfunnssikkerhet.

Kvalifikasjoner

 • Doktorgrad er ønskelig, men enmastergrad pluss relevant erfaring kan være av interesse.
 • Erfaring fra oppdragsforskning eller arbeid i en prosjektorganisasjon.

God skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk og engelsk forutsettes.

Arbeidssted

Velferd ønsker primært å tilsette søkere med arbeidssted i Kristiansand, Stavanger eller Bergen, men vil også vurdere søkere til de øvrige byene hvor samfunnsavdelingen er lokalisert. Regional utvikling ønsker primært å tilsette forskere med arbeidssted i Stavanger, Kristiansand eller Tromsø. Arbeidsliv og innovasjon har størst behov for forskere i Stavanger.

Vi tilbyr

 • spennende og utfordrende stillinger i en organisasjon med sterke fagmiljøer
 • konkurransedyktige betingelser
 • fleksibel arbeidstidsordning
 • gode pensjons- og forsikringsordninger

Slik søker du

Søk stillingen elektronisk ved å registrere din søknad på jobbnorge.no. Søknaden skal inneholde:

 • Et motivasjonsbrev som beskriver forskningsinteresser og relevant erfaring
 • CV inkludert publikasjonsliste
 • Kopi av relevante vitnemål/karakterutskrifter/attester
 • Navn og kontaktinformasjon til 3 referansepersoner

Det forutsettes at vi har søkernes tillatelse til å kontakte de referansepersoner som blir navngitt i søknaden. De best kvalifiserte søkerne vil bli kalt inn til intervju av en intern intervjugruppe.

Søknadsfrist 22. oktober 2021

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingene kontakt:

 • Forskningsleder Velferd, Trond Stalsberg Mydland, (e-post: [email protected], tlf 480 10 549),
 • Forskningsleder Regional utvikling May-Britt Ellingsen (e-post: [email protected] tlf 452 37 115) eller
 • Forskningsleder Arbeidsliv og innovasjon Kåre Hansen (e-post [email protected] tlf 51 87 56 21)

For spørsmål om søknadsprosessen ta kontakt med:

 • Seniorrådgiver HR Bente Groth fram til 8. oktober ([email protected] tlf 56 10 72 34)
 • Rådgiver HR Bente Heggdal Martinsen fra 11. oktober (e-post [email protected] tlf 56 10 70 23 )

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS