Ledig stilling ved Norges forskningsråd

Nasjonal ekspert ved Generaldirektoratet for forskning og innovasjon (DG RTD)

Søknadsfrist: 08.10.2020

Norges forskningsråd

Norges forskningsråd er myndighetenes sentrale rådgiver i forskningspolitiske spørsmål og fordeler årlig vel ni milliarder kroner til forskning og innovasjon. Forskningsrådet arbeider for økt internasjonalt samarbeid og økt deltakelse i EUs forsknings- og innovasjonsprogram. Forskningsrådet skaper møteplasser og dialog mellom forskere, brukere av forskning og aktører som finansierer forskning.

Kan du tenke deg å jobbe som nasjonal ekspert i Europakommisjonen i Brussel?

En nasjonal ekspert er en tjenesteperson utlånt fra nasjonalforvaltningen til Europakommisjonen for en periode på to, inntil tre år. For å være aktuell som søker, må du ha minimum tre års relevant erfaring fra lignende arbeid og ha jobbet i offentlig sektor sammenhengende i minimum 12 måneder før du blir sendt ut. Ordningen er et viktig virkemiddel for Norges EU-arbeid.

Nå er det ledig et engasjement i 100 prosent stilling som nasjonal ekspert ved Generaldirektoratet for forskning og innovasjon (DG RTD), enhet D1: Clean energy transition. Stillingen har varighet i to år, med mulighet for forlengelse i ett år. Arbeidsstedet er Brussel, med tiltredelse så snart som mulig. Arbeidsspråket er engelsk.

Arbeidsområde og hovedarbeidsoppgaver

Enhet D1 har blant annet ansvaret for den europeiske strategiske energi-teknologiplanen (SET-planen), forsknings- og innovasjonsdelen av energiunionen og det internasjonale innovasjonssamarbeidet Mission Innovation (MI).

Som nasjonal ekspert vil du få delta i DG RTDs virksomhet innenfor områdene nevnt over.

Her er noen typiske oppgaver for den nasjonale eksperten:

 • bidra i utviklingen, oppfølgingen og igangsettingen av relevant politikk innenfor energiforsknings- og innovasjonsområdet under EUs politiske prioriteringer. Oppfølgingen av SET-planen (The European Strategic Energy Technology Plan), blir spesielt viktig. Dette innebærer bl.a. å lage analyser og diskusjonsnotater, koordinere arbeidet med SET-planen mot DG ENER og JRC og forberede og gjennomføre SET-planmøter med medlemslandene og den årlige SET-Plan-konferansen. Innenfor SET-planen vil det å sette i gang hydrogenstrategien i Mission Innovation (MI) være sentralt
 • utføre analyser på energifeltet, og delta i å utvikle program, strategiske dokumenter og nye tilnærminger innenfor energiforskning og innovasjon
 • følge utviklingen innenfor feltet "ren energi" internasjonalt både med tanke på teknologi, økonomi og samfunnsmessige forhold
 • følge opp medlemslandenes arbeid med innovasjon på energiområdet
 • analysere og vurdere relevant data og informasjon for å utvikle, støtte, gjennomføre og følge opp politikkutforming innenfor "ren energi" for Mission Innovation
 • koordinere aktiviteter i Low carbon Energy Observatory (LCEO) eller dennes etterfølger, både innenfor enhet D1 og med DG ENER og JRC. Det vil også bli aktuelt å være med på å fremskaffe data, analyser og annet materiale om utviklingen innenfor lavkarbon energiproduksjon
 • bidra til utviklingen av Mission Innovation, dvs. utarbeide og distribuere referater fra møter, bidra til gjennomføringen av en MI Mission innenfor hydrogen, og bidra til styring og informasjon om MI Champions programme

Kvalifikasjoner

 • relevant høyere utdanning på masternivå. Særlig relevant erfaring kan erstatte utdanningskravet.
 • minst tre års relevant erfaring fra lignende arbeid i privat eller offentlig sektor. Du må ha jobbet hos nåværende arbeidsgiver i offentlig sektor sammenhengende i minimum de siste 12 månedene før du blir sendt ut.
 • god kjennskap til EU generelt, og til EUs arbeid innenfor forskning og innovasjon spesielt
 • erfaring fra administrasjon av internasjonale programmer, kommunikasjonsarbeid og/eller policyutvikling innen forskning og innovasjon er ønskelig
 • særs gode engelskkunnskaper både skriftlig og muntlig. Kunnskap i fransk er en fordel, i tillegg til andre europeiske språk.
 • erfaring fra internasjonalt arbeid
 • erfaring fra statlig forvaltning
 • gode IT-ferdigheter

Personlige egenskaper

 • tilpasningsdyktig, fleksibel og initiativrik
 • evne til å arbeide både selvstendig og i team
 • evne til å tilpasse seg internasjonale organisasjoners arbeidsmåte og miljø

Særlige vilkår/andre opplysninger

 • Dette er en utfordrende og interessant stilling i et internasjonalt miljø med stort arbeidspress og høyt tempo i arbeidshverdagen.
 • Kandidaten ansettes i Forskningsrådet, men Europakommisjonen har instruksjonsmyndighet.
 • Kvalifiserte kandidater som har jobbet i offentlig sektor i Norge de siste 12 månedene vil bli prioritert.
 • Blant de kvalifiserte søkere innstiller Forskningsrådet inntil tre kandidater til stillingen, og Europakommisjonen vil på bakgrunn av denne innstillingen foreta den endelige beslutningen om hvem som tilbys stillingen.

Vi tilbyr deg

 • lønn etter avtale, tillegg for arbeid i utlandet iht. «Særavtale om tillegg, ytelser og godtgjørelser i utenrikstjenesten»
 • medlemskap i Statens pensjonskasse og Forskningsrådets forsikringsordninger

Les mer om nasjonale eksperter på følgende websider:EFTA-sekretariatet:

http://www.efta.int/eea/efta-national-experts

EU-delegasjonen:

http://www.eunorge.org/Norges_forhold_til_EU/deltakelse/eksperter/htm

Forskningsrådet er opptatt av mangfold, blant annet med hensyn til kjønn, alder, funksjonsevne, nasjonal og etnisk bakgrunn, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke.

Ønsker du å reservere deg mot å stå på den offentlige søkerlisten, må du begrunne det. Du får beskjed fra oss dersom det ikke er mulig, jf. offentleglova § 25.

Som en del av vår praksis foretar vi bakgrunnssjekk av aktuelle kandidater gjennom vår eksterne samarbeidspartner Semac AS. Vi ber om at du legger ved vitnemål/karakterutskrifter og relevante attester som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Søknad og komplett Europass CV med oversikt over utdanning og tidligere praksis, skal skrives på engelsk. Vennligst merk søknaden med navnet på enheten til stillingen du søker. Søknad og Europass CV lastes opp sammen med vitnemål og attester.Europass CV finn du her:

https://europass.cedefop.europa.eu/editors/nb/cv/compose

Har du spørsmål om stillingen, kontakter du:

 • Seniorrådgiver Kristine Naterstad i Kunnskapsdepartementet på e-post [email protected] eller tlf. 922 88 819, eller
 • Tobias Bade Strøm i Forskningsrådet på e-post [email protected] eller tlf. 412 13 004

Søk på stillingen

Kontakt:

 • Tobias Bade Strøm (Spesialrådgiver), +47 412 13 004