LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Engasjement som prosjektleder for implementering av Arbeidslivsportalen

Søknadsfrist: 02.12.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet lyser ut en prosjektlederstilling for implementering av nytt system for administrering av praksis i studiene og kontakt med praksisstedene (Arbeidslivsportalen) ved UiT. Stillingen er tilknyttet ny Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon, Seksjon for studieadministrasjon og har arbeidssted i Tromsø.

Stillingen har varighet fra 1.1.2021 til 30.6.2022.

Avdeling for forskning, utdanning og kommunikasjon er en del av administrasjonen ved UiT Norges arktiske universitet. Vi har rundt 140 ansatte og er delt inn i fem seksjoner med ansatte på flere studiesteder.

Seksjon for studieadministrasjon har 48 ansatte med ansvar for eksamen, opptak, studieadministrative systemer og juridiske tjenester. Seksjonen ledes av seksjonsleder.

Ansvar og arbeidsoppgaver

Stillingen inngår i Faggruppen for studieadministrative systemer, som leverer tjenester til hele organisasjonen. Prosjektleder får ansvaret for innføring av Arbeidslivsportalen ved UiT samt bidra til at praksisstedene tar i bruk portalen til praksisarbeidet.

Innholdet i stillingene vil kunne endres noe som følge av interne organisasjonsendringer eller andre pålagte endringer

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av

  • Seksjonsleder Kjersti Dahle tlf. 77 64 41 92, e-post: [email protected] eller
  • Faggruppeleder Faggruppe for studieadministrative systemer Espen Dybwad Kristensen, tlf. 77 64 52 18, e-post: [email protected]

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning, minimum cand.mag./bachelorgrad, god framstillingsevne på norsk og engelsk, stor arbeidskapasitet, gode samarbeidsegenskaper, evne til selvstendig, systematisk arbeid.

Den som tilsettes må være løsningsorientert og må kunne sette seg raskt inn i nye oppgaver. God kjennskap og erfaring fra arbeidet med praksis i studiene er en forutsetning. Gode ferdigheter i bruk av studentsystemet Felles studentsystem vil bli vektlagt.

Det er en fordel med kjennskap til prosjektledelse.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

  • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
  • Gode velferdsordninger
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling lønnes etter statens regulativ kode 1113 prosjektleder. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV).

UiT er legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS