LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Vitenskapelig assistent i språktilegnelse - Institutt for språk og kultur (ISK)

Søknadsfrist: 26.11.2020

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Om stillingen

Ved Institutt for språk og kultur (ISK) er det ledig en 50% midlertidig stilling som vitenskapelig assistent innen fagområdet språktilegnelse. Stillingen er tilknyttet språklaben The PoLaR Lab. Ansettelsesperioden er 01.03.21 - 31.08.22.

ISK har 83 fast ansatte, 16 professor II og omlag 20 stipendiater. I tillegg kommer rundt 35 midlertidige tilsatte i forsknings- og undervisningsstillinger. Instituttets kjernevirksomhet er forskning, utdanning og formidling innen språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, samt medie- og dokumentasjonsvitenskap.

Instituttet har en svært aktiv forskningsprofil med stor tematisk bredde og huser et av verdens fremste språkvitenskapelige miljø, blant annet representert med AcqVA Aurora Center som jobber med språktilegnelse, samt forskergrupper innen kognitiv lingvistikk (CLEAR), samisk språkteknologi (Giellatekno og Divvun), teoretisk lingvistikk (CASTL-Fish) og sosiolingvistikk (Multilingual North Diversity, Education and Revitalisation (MULTINOR)). Instituttets miljøer innen litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap hevder seg sterkt nasjonalt og er blant annet organisert i forskergruppene «Health, Art and Society» (HAS), Russian Space (RSCPR), Libraries, archives, museums, in the community (LAMCOM), Arctic Humanities, Just Literature (JUL), Interdisciplinary Phenomenology (IP) og Worlding Northern Art (WONA).

ISK tilbyr undervisning i allmenn språkvitenskap, litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap, engelsk, kvensk og finsk, nordisk, russisk, samisk, spansk og tysk, som årsstudium, bachelor- eller mastergradsstudium. Det gis også doktorgradsutdannelse i kultur/litteraturvitenskap, kunsthistorie, medie- og dokumentasjonsvitenskap og språkvitenskap.

Vitenskapelig assistent er en åremålsstilling som skal gi mulighet for innsikt i vitenskapelig arbeid og metode.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Stillingens arbeidsoppgaver/om prosjektet

Hovedoppgavene for denne stillingen er som følger:

 • Vedlikehold, oppdatering og utvikling av nettsider.
 • Hjelpe til med å bygge opp databaser.
 • Hjelpe til med feltarbeid (dvs. logistikk, reise).
 • Hjelpe til å utforme ulike språklige eksperimenter.
 • Hjelpe til med datainnsamling og transkripsjon.
 • Ha ansvar for den elektroniske tjenesten: organisering av seminarer, samtaler og kollokvier, kontakt med hovedkontoret.
 • Kontakt med deltakere i forbindelse med feltarbeid eller annen datainnsamling.
 • Støtte medlemmene av PoLaR / HeLPiNG, eller deres delegat, i å arrangere møter og kontakter utenfor instituttet og universitetet.
 • Bestille reiser og overnatting.
 • Forberedelse for refusjon av utgifter.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Det kreves følgende kvalifikasjoner:

 • Bachelorgrad innen humaniora eller samfunnsfag.
 • Tidligere erfaring fra koordinering/administrasjon på universitetsnivå.
 • Tidligere erfaring med laboratoriehåndtering (f.eks. koordinering av reiser for forskningsaktiviteter og forskere, lagerstyring, bestilling av forsyninger, budsjettovervåking, kontroll av empirisk utstyr).
 • Tidligere erfaring med koordinering av empirisk forskning (f.eks. koordinering av deltakere, deltakerbetaling, relevant erfaring med psykologisk/psykolingvistisk forskning, datahåndtering).
 • Språkkrav: Flytende engelsk.

Vi kan tilby

 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no og skal inneholde:

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål og karakterutskrift for alle grader
 • Attester
 • Kontaktinformasjon til 2-3 referanser

Dokumenter som legges ved søknaden må være på engelsk.

Bedømmelse

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. Komiteens mandat er å foreta en vurdering av søkernes kvalifikasjoner på grunnlag av søknadsdokumentene og kunngjøringsteksten.

Søkere som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervjuet skal blant annet avklare personlig egnethet og motivasjon for stillingen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Vitenskapelig assistent lønnes etter statens regulativ kode 1019. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utanfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS