LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Prosjektkoordinator Arctic Centre for sustainable energy (ARC)

Søknadsfrist: 06.02.2022

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Om stillingen

Ved Fakultetsadministrasjonen, Seksjon for Forskning utdanning og formidling, med arbeidsted Institutt for fysikk og teknologi er det ledig 50% stilling i 2 år som prosjektkoordinator tilknyttet ARC – Arctic Centre for sustainable energy».

Rollen som prosjektkoordinator vil innebære varierte arbeidsoppgaver som det kreves at man løser selvstendig. Arbeidsoppgavene innebærer tett kontakt med vitenskapelig ledelse av ARC samt de fakultetene, institutt og eksterne som er med i ARC.Stillingen er organisert under Seksjon for forskning, utdanning og formidling ved Fakultet for naturvitenskap og teknologi, men rapporterer og forholder seg i det daglige til ARC leder.

ARC er UiT Norges Arktiske universitets senter for bærekraftig energi og håndtering av klimagasser. ARC er et tverrfaglig samarbeid der forskning innen samfunnsfag, naturvitenskap og teknologi skal bidra til en grønn omstilling i samfunnet, lokalt og globalt. I den forbindelse skal ARC være en attraktiv samarbeidspart for FoU-sektoren, næringslivet og offentlig sektor.

Senteret knytter sammen vitenskapelig ansatte på flere fakultet, til arbeide sammen i prosjekter og problemstillinger knyttet til fornybar energi og håndtering av klimagasser. Målet med satsingen er at UiT skal levere verdensledende forskning på fagfeltet. UiT sikrer gjennom denne satsingen at kandidater får utdanning og kompetanse som er relevant for næringsliv og offentlig sektor i nord innen bærekraftig energi. Les mer om ARC her.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Arbeidsoppgaver

Som prosjektkoordinator vil hovedarbeidsoppgavene være:

 • Prosjektkoordinering og lederstøtte
 • Rapportering
 • Bistå med saksforberedelser og rapportering til senterets styre.
 • Ansvar for senterets nettsider, inkludert publisering av artikler og nyheter
 • Kommunikasjon med senterets partnere internt og ekstern
 • Planlegge og arrangere reiser, møter, sosiale og faglige arrangement
 • Andre forskningsadministrative oppgaver

Prosjektkoordinator må regne med å utføre andre administrative oppgaver etter behov. Endringer i arbeidsoppgaver må påregnes i forbindelse med videreutvikling av organisasjonen for øvrig.Arbeidsoppgaver og organisatorisk plassering kan bli endret i tråd med behov og finansiering.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Leder for ARC, Yngve Birkelund:

eller forsknings- og studieadministrativ sjef Tore Guneriussen,

Kvalifikasjoner

Det kreves utdanning på fortrinnsvis masternivå. Det er en fordel med relevant administrativ erfaring, samt forståelse for, og utdanning innen senterets arbeidsområder.

Du må kommunisere godt muntlig og skriftlig, på både norsk og engelsk.

Vi legger vekt på personlig egnethet og det er en forutsetning at du kan arbeide både selvstendig og i team. Du må være strukturert, løsningsorientert, og ha gode samarbeidsevner. Vi søker etter deg som er sørvisinnstilt og har evne til å bygge relasjoner både internt og eksternt.

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge søkers motivasjon og personlige egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som prosjektkoordinator lønnes etter statens regulativ kode 1113. Fra bruttolønn trekkes det 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er en styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk.

Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Midlertidig engasjerte eller vikarer som har vært sammenhengende ansatt ved UiT i over tre år, skal ansees som fast ansatt, jf. statsansatteloven § 9 (3).

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS